TCO:s remissvar på Europeiska kommissionens förslag om en reform av EU:s ekonomiska styrning

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-09-01

TCO anser att förslagen till reformering av regelverken, såväl samordningsprocessen, ramverk för hållbara offentliga finanser som korrigeringsprocessen går i rätt riktning.

TCO yttrar sig över Europeiska kommissionens paket med förslag om en reform av EU:s ekonomiska styrning. Paketet innehåller:

  • förslag till förordning som ska ersätta 1466/97 avseende effektiv samordning av den ekonomiska politiken och multilateral budgetövervakning, inklusive bilaga;
  • förslag till ändringar i förordning 1467/97 om påskyndade och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott;
  • förslag till ändringar i direktiv 2011/85/EU avseende krav på medlemsstaternas budgetramverk.

TCO anser att förslagen till reformering av regelverken, såväl samordningsprocessen, ramverk för hållbara offentliga finanser som korrigeringsprocessen går i rätt riktning.

Ta del av hela remissvaret. 

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter