TCO:s remissvar på promemorian Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-09-27

Inflation ska inte leda till att fler betalar statlig inkomstskatt. Men när det nu har uppstått en situation som inte tidigare skett, att inflationen är avsevärt högre än löneökningstakten, så stämmer inte indexeringens princip med det praktiska utfallet. TCO kan därför denna gång acceptera att indexeringen pausas och tillstyrker motvilligt förslaget.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om promemorian Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024

Inflation ska inte leda till att fler betalar statlig inkomstskatt

Indexeringen av skatteskalan ska vara automatisk. Det är inte inflation som ska leda till att fler betalar statlig inkomstskatt. Detta har varit en viktig princip som tjänstemannarörelsen arbetat hårt för under många decennier. Den nuvarande indexeringen har i huvudsak fungerat väl ända sedan 90/91 års skattereform, även om politiken vid flera tillfällen har gripit in på ett olyckligt sätt.

TCO accepterar att indexeringen pausas den här gången

När det nu har uppstått en situation som inte tidigare skett, att inflationen är avsevärt högre än löneökningstakten, så stämmer inte indexeringens princip med det praktiska utfallet.

TCO kan därför för denna gång acceptera att indexeringen pausas. Inte minst därför att föregående års indexering genomfördes och då leder till att det trots pausen blir något färre som betalar statlig inkomstskatt 2024 än 2022.

Behövs bred skatteöversyn

Indexeringens konstruktioner i skattesystemet bör överlag ses över. Detta sker bäst inom ramen för en bredare skatteöversyn. TCO anser att regeringen bör inleda ett sådant arbete.

Läs hela remissvaret 

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter