TCO:s remissvar på promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

Samhällsekonomi

Remissvar

2022-06-28

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar.

När jobbskatteavdraget infördes 2007 gavs detta för personer över 65 år dels en betydligt enklare utformning, dels ett högre belopp än det jobbskatteavdrag som infördes för personer under 65 år. Syftet med det vara att göra det mer lönsamt att fortsätta i arbetslivet efter 65 år.

När sedan jobbskatteavdraget vid åtskilliga tillfällen sedan dess, senast 1 januari 2022, ökats har detta endast omfattat reglerna för personer under 65 år. Därmed har det extra incitamentet minskat för att till slut ersättas med en skattehöjning för den som tjänar mer än 30 000 kronor.

Inkomstbeskattningen är idag olika inte bara beroende på om det gäller arbetsinkomst, sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkring, sjukersättning eller pension. Den är också olika beroende på inkomsttagarens ålder. Det är mycket svårt för den enskilde att förutsäga och förstå hur inkomsten beskattas.

Detta är extra allvarligt när det gäller skatteregler som är avsedda att uppmuntra till ett längre arbetsliv. Att byta arbetsliv mot pensionärsliv är inte ett snabbt och lättvindigt beslut. Villkoren behöver vara såväl kända som förutsägbara.

Inkomstskatteskalorna behöver reformeras. Det är ett av flera tungt vägande skäl för en bred skattereform.

 

Läs remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter