TCO:s remissvar på promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Samhällsekonomi

Remissvar

2023-01-17

TCO avstyrker förslaget om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.

TCO har skickat in ett yttrande till Finansdepartementet om promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

TCO delar regeringens ambition i fråga om vikten av omställning till en fossilfri fordonsflotta. Det bör dock starkt ifrågasättas om skattefrihet för laddning av elbil vid arbetsplatsen är en tillräckligt effektiv insats för denna omställning för att motivera införandet av en sådan förmån, och därmed göra avsteg från grundläggande principer för inkomstbeskattningen.

Inkomster och förmåner bör beskattas lika så långt som möjligt

TCO anser att så långt möjligt bör alla inkomster och förmåner beskattas lika. Skattefrihet för specifika förmåner gynnar den som har en arbetsgivare som vill och har möjlighet att erbjuda denna förmån. Den gynnar vidare anställda med högre inkomster mer än anställda med lägre inkomster.

Läs hela remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter