TCO samlade ekonomer för att diskutera pandemiåtgärder

Samhällsekonomi

Blogg

2020-05-29

Idag bjöd jag in till ett rundabordssamtal kring ekonomi, företagande och jobb i kölvattnet av coronakrisen.

Medverkade gjorde John Hassler, professor vid IIES, Stockholms universitet, bl.a tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet, Karolina Ekholm, professor Stockholms universitet, tidigare bl.a vice riksbankschef och statssekreterare, Annika Winsth, chefekonom Nordea och Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, VD IFN samt Martin Linder, ordförande Unionen.

Utgångspunkt för samtalet var hur övervintrar vi företagen, är hittills gjorda insatser väl avvägda och när är det dags att växla över till andra finanspolitiska åtgärder. Och hur använder vi denna tid till att rusta Sverige inför framtiden, med de omställningsbehov som finns långsiktigt.

Syftet är att få inspel till TCO kring hur vi ska agera vidare kring den stora kris som vårt samhälle nu genomgår. Tjänstemannarörelsen i Sverige har alltid arbetat för att omställning och nya jobb är viktigare än att försöka bevara gamla jobb. Det skiljer oss från många andra aktörer, tryggheten ligger i det jobb du kan få och är viktigare än det jobb du har. Detta har varit en framgångsfaktor.

Samtidigt är denna ekonomiska kris helt skild från den vanliga lågkonjunkturen och strukturomvandlingen, helt livskraftiga företag och verksamheter kommer i närmaste konkursläge, eftersom Coronaviruset ligger helt utanför den vanliga ekonomiska logiken.

Vi fick många intressanta och viktiga synpunkter under samtalet och det tar jag med mig i vårt fortsatta arbete. Ett starkt och samstämmigt budskap var att politiken så långt det är möjligt måste vara inriktad på att försöka minska osäkerheten.

Nästa vecka fortsätter samtalet kring de förändrade förutsättningarna för såväl välfärdens finansiering som uppgifter.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström