Vårbudget 2022 – i kristid

Samhällsekonomi

Blogg

2022-04-04

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Knappt var pandemins värsta del förbi, gränser börjat öppna, hjulen börjat snurra fortare. I välfärden finns stora mängder uppskjuten och eftersatt verksamhet och brister i arbetsmiljö.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning såväl inom näringslivet som välfärden. Samtidigt kan ingen blåsa ”faran över”, nya vågor virus kan komma.

Rysslands krig mot Ukraina är en tragedi med förödande humanitära konsekvenser. Det säkerhetspolitiska läget för Sverige och övriga Europa har radikalt förändrats på mycket kort tid.

Osäkerheten är dessutom mycket stor om hur detta påverkar den samhällsekonomiska utvecklingen.

En stor uppväxling av kapacitet för flyktingmottagande, och därmed boende, skola, vård, etablering krävs nu. Och detta i verksamheter som redan är hårt pressade, inte minst efter pandemins påfrestning.

Det råder en bred politisk enighet om att den svenska försvarsförmågan behöver ökas långt utöver vad som ligger i tidigare beslut. Även detta kommer förändra förutsättningarna för finanspolitiken.

TCO ser gärna att politiken återspeglas av långsiktiga lösningar för att skapa framtidens hållbara arbetsliv - där alla människor kan komma till sin bästa rätt. Detta perspektiv vill vi tillföra inför arbetet med vårbudget, och har därför skickat våra prioriteringar och förslag till politiken.

Inom ramen för ett stabilt finanspolitiskt ramverk vill TCO se satsningar på:

  • Ett utbildningsutbud för omställning som förverkligar partsöverenskommelsen
  • Trygghetssystem för återgång i arbete
  • Stabila förstärkningar av pensionssystemet
  • Långsiktiga ekonomiska villkor för välfärden
  • En bred skattereform som gynnar arbete, kompetensutveckling och växande företag.
  • Ett gemensamt arbete för ekonomisk utveckling och bättre arbetsliv i EU, där Sverige tar en aktiv och pådrivande roll.

 Här hittar du hela förslaget från TCO.

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter