StartFakta och politikSamhällsekonomi

Ytterligare stimulanser på...

Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Samhällsekonomi

Remissvar

2021-06-21

TCO har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Ytterligare stimulanser på hyber-området: En ny skattereduktion för reparationer och skattefri uthyrning av personliga tillgångar.

En ny skattereduktion för reparationsarbete införs. TCO avstyrker
förslaget.

Den föreslagna skattereduktionen har samma konstruktion som rutavdraget, förutom att den inte omfattas av samma tak på individnivå utan ett separat tak på 10 000 kronor. Från 2021 ges rut-drag för vissa tjänster som inte utförs i bostaden, såsom vattentvätt av hushållstextil och transport av möbler och bohag till försäljning för återanvändning.

TCO avstyrkte detta främst för att det är en avvikelse från syftet med rut-avdraget samt att gränsdragningsproblem och kontroll blir oöverstigliga. Istället bör rut-avdraget ytterligare begränsas för att behålla sin legitimitet.

Av samma skäl avstyrker vi den föreslagna nya skattereduktionen. Den miljömässiga vinsten ter sig mycket begränsad i förhållande till hur förslaget öppnar för gränsdragningsproblem med därpå följande krav på utvidgning till ständigt fler tjänster samt kontrollproblem och därpå följande skatteundandraganden och fiffel. De miljömässiga effekterna av ny konsumtion bör i stället i huvudsak hanteras genom
punktskatter.

I övriga punkter avstår TCO från yttrande.

TCO anser att istället för denna typ av skattesänkningar, som i praktiken bara ytterligare krånglar till systemet, bör regeringen prioritera att sätta igång arbetet med en bred skattereform i enlighet med januariavtalet.

 

Läs hela remissvaret här.

Bild på Karin Pilsäter

Utredare: skatter och ekonomisk politik

Karin Pilsäter