TCO-förbundens medlemsutveckling 2021

TCO

Pressmeddelande

2022-02-01

De tolv TCO-förbunden samlade vid årsskiftet drygt 1,2 miljoner medlemmar. Medlemsantalet innebär en svag minskning jämfört med samma tidpunkt året innan. Tappet bedöms till stor del bero på pandemin och de utmaningar den lett till på arbetsmarknaden. Sett till den senaste tioårsperioden har TCO-förbunden sammantaget haft en positiv medlemsutveckling med en ökning motsvarande cirka 25 procent.

– Att rekrytera nya och samtidigt behålla befintliga medlemmar är en av fackets kärnuppgifter. Jag känner en stor stolthet över TCO-förbundens hårda arbete. Varenda en av förbundens 1 207 174 medlemmar är viktiga både för den samlade, fackliga styrkan men också för upprätthållandet och utvecklingen av vår arbetsmarknadsmodell. Jämfört med samma tidpunkt för tio år sedan har TCO-förbunden vuxit med nästan 25 procent. Det är något att bygga vidare på, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

En viktig förklaring till medlemsutvecklingen förra året uppges vara pandemin och dess konsekvenser för arbetsmarknaden.

– Pandemin har medfört utmaningar, inte minst i värvningsarbetet, under en tid då många i tjänstemannayrken har arbetat på distans. Det är en viktig lärdom som jag vet att förbunden kommer att arbeta vidare med, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Bild på José Gutierrez

Presschef (Tjänstledig)

José Gutierrez