TCO:s kulturpris till pilot som sveper över notbladens landskap

TCO

Pressmeddelande

2024-05-06

Idag meddelas vilka som tar emot TCO:s kulturpris och kulturstipendium. Årets kulturpris tilldelas kompositören Mikael Karlsson. Stipendiet tilldelas författaren Faysa Idle.

– Ett kulturpris kan ses som en utmärkelse för ett väl förrättat värv. Men för oss är det inte minst en hyllning till kreativitet, gemenskap och ständig förändring. Mikael och Faysa står för dessa värden på ett fantastiskt sätt, säger Therese Svanström, TCO:s ordförande. 

TCO har delat ut kulturpriset sedan 1974. Summan är på 100 000 kronor till kulturpristagaren och 50 000 kronor till stipendiaten. Syftet är att varje år premiera någon av tidens viktiga konstnärliga gärningar. 

Juryn består av representanter från TCO:s medlemsförbund och en representant från Konstnärliga och Litterära Yrkesutövarens samarbetsnämnd (KLYS). 

– Jag är oerhört stolt över TCO:s som stöttar och uppmärksammar konstnärliga röster med pris och stipendium, särskilt nu när kulturen kämpar med finansieringen. Ett vitalt kulturliv är centralt för ett öppet samhälle, att premiera konstnärer är att satsa på demokratin, säger Simon Norrthon, juryordförande och ordförande för fackförbundet Scen & Film.

Juryns motiveringar 

TCO:s Kulturpris 2023 tilldelas Mikael Karlsson för ett brobyggande mellan världar – från krigets skarpa toner till balettens mjuka rörelser. 

”Mikael Karlsson är som en musikalisk stridspilot på fredsbevarande uppdrag, svepande över notbladens landskap. I ett ögonblick skapas episka symfonier som Battlefield, där klangerna kolliderar som luftstrider i en virtuell värld. I nästa stund landar han mjukt på balettens scen, som en svan i en stilla sjö. Mikael Karlsson, med sina många musikaliska ansikten, är en tonsättare som inte bara bryter gränser – han spränger dem och skapar nya världar.” 

– Det är en stor ära att få ett så fint och anrikt pris. Jag är verkligen berörd och känner mig extra uppmuntrad av det att fortsätta. Då min specialitet som kompositör har blivit att samarbeta med andra konstnärer och att försöka tillföra någonting till deras visioner så känns det extra fint att priset kommer från en organisation som just bygger på devisen att vi tillsammans är starkare. Jag tror på de nya världar som juryns motivering talar om, och vet att de inte går att bygga ensam, så jag vill samtidigt tacka alla de fantastiska människor som bygger med mig, säger Mikael Karlsson.

TCO:s Kulturprisstipendium 2023 tilldelas Faysa Idle för ett författarskap som lyser upp våra sinnen för en verklighet som behöver höras. 

”Faysa Idles författarskap är som en skarp ädelsten, huggen från det råa berget av verklighet. I ”Ett ord för blod” borrar hon djupt in i våldets mörker och förädlar berättelsen med ärlighet och mod. Precis som ädelstenen reflekterar olika färger beroende på ljuset, så lyser Faysas ord upp våra sinnen och öppnar våra ögon för den verklighet som behöver höras.” 

– Stort tack för detta. Jag vill vara en Pippi för alla små Faysor, säger Faysa Idle.  

 

 

Faysa Idle, mottagare av TCO:s kulturprisstipendium, Mikael Karlsson, mottagare av TCO:s kulturpris och kulturprisjuryns ordförande Simon Norrthon.

TCO:s ordförande Therese Svanström delar ut kulturprisstipendiet till Faysa Idle.

Mikael Karlsson, mottagare av TCO:s kulturpris 2023.

Faysa Idle, mottagare av TCO:s kulturprisstipendium för 2023.

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist

Tidigare års TCO-stipendiater

Här hittar du alla som tidigare fått TCO:s kulturpris.