TCO samlas till kongress och ordförandeval

TCO

Pressmeddelande

2019-12-22

Therese Svanström föreslås bli ny ordförande för Tjänstemännens centralorganisation. Hon är idag kanslichef på Unionen och har en bakgrund som bland annat kanslichef på Vision och statssekreterare på Socialdepartementet. Den 9 december samlas TCO till extrakongress i Stockholm.

– Jag är glad över att vi nu har en föreslagen kandidat till ny TCO-ordförande. Tjänstemannagrupperna växer och det är viktigt att de får en stark röst som driver deras frågor gentemot politiken i Sverige och EU, säger Peter Hellberg, tf ordförande i TCO.

TCO-styrelsen har haft till uppgift att bereda valet och har nu beslutat att samla kongressen för val den 9 december.

– Att bli föreslagen att leda världens starkaste tjänstemannarörelse gör mig stolt och glad. Om jag väljs vid kongressen är mitt mål att skapa ett ännu större inflytande för TCO-förbundens medlemmar, säger Therese Svanström.

Eventuella frågor om beredningsprocessen hänvisas till Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet. Eftersom Lena är den ledamot med längst tjänstgöringstid i styrelsen, har hon lett diskussionerna inför beslutet.