TCO växer i år igen

TCO

Pressmeddelande

2020-02-03

TCO-förbundens totala medlemsantal ökade 2019 med 8 298 medlemmar, vilket motsvarar cirka en halv procent. Vid årsskiftet var 1 417 889 personer medlemmar i ett av TCO:s tretton förbund.

– Att TCO-förbundens medlemmar blir fler och fler är ett tecken på en arbetsmarknad i förändring och visar på ett framgångsrikt arbete med att värva nya medlemmar. Att värva fler medlemmar och bygga den fackliga rörelsen stark måste även framöver vara av högsta prioritet, säger Therese Svanström, TCO-ordförande.

– Att tjänstemännen blir fler stärker vårt inflytande och det ger oss bättre förutsättningar att påverka samhällsutvecklingen. Men det för också med sig ett ökat ansvar. Vår uppgift blir att än tydligare peka ut vilken slags arbetsmarknadspolitik som dagens arbetsmarknad kräver, säger Therese Svanström, TCO-ordförande.