TCO växer igen

TCO

Pressmeddelande

2023-02-06

Med drygt 1,2 miljoner medlemmar i TCO-förbunden under 2022 växer TCO i storlek. Under elva av de senaste tolv åren har TCO vuxit, och totalt ökade förbunden med knappt 6 000 medlemmar.

– Det är glädjande att fler ser värdet i det fackliga medlemskapet. Oroliga tider har blivit det nya normala och då är det tydligt vilken nytta som ligger i starka fackföreningar för både individen och samhället, säger Therese Svanström, ordförande för TCO. 

Efter en tillfällig nedgång under pandemin växer nu återigen det totala antalet medlemmar i de tolv TCO-förbunden. TCO:s medlemsförbund samlade den 31 december 2022 totalt 1 213 000 medlemmar. En ökning med 5 826 medlemmar jämfört med samma datum året innan, vilket motsvarar 0,5 procent 

Engagerat rekryteringsarbete

– TCO representerar i dag över 1,2 miljoner medlemmar. Det ger en enorm tyngd till vårt arbete för att förbättra villkoren för svenska arbetstagare. Ett engagerat rekryteringsarbete ligger bakom trenden, som förstärks av det krisläge som har slagit mot arbetsmarknaden, fortsätter Therese Svanström. 

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström