Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

TCO

Pressmeddelande

2021-04-16

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Therese Svanström har stor erfarenhet av försäkringsfrågor, med mångårig erfarenhet från ledande roller inom fackföreningsvärlden och som statssekreterare på Socialdepartementet.

- Folksam är ett kundägt bolag där överskott går tillbaka till kunder, till exempel i form av återbäring eller sänkta premier. Kunderna har också stort inflytande i styrningen av Folksam. Det är väldigt roligt att ha fått det här förtroendet och jag ser fram emot att bidra till styrelsens arbete och verka för försäkringstagarnas bästa.

Folksams stämmor ägde rum den 15 april. Valen av styrelseledamöter avser tiden fram till stämman 2022.

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist