Therese Svanström invald i styrelsen för Forum för omställning

Utbildning och omställning, TCO

Nyhet

2020-05-30

Idag blev TCO:s ordförande Therese Svanström invald i styrelsen för Forum för omställning. Tidigare har hon varit adjungerad ledamot.

Forum för Omställning skapades för att samla olika perspektiv och kunskaper, med enda prioriteringen att bidra till att långsiktigt utveckla svensk arbetsmarknad med bejakande av ny teknologi och nya affärsmodeller. TCO har funnits med sedan starten.

Varför är Forum för Omställning viktigt?

Forum för Omställning är en viktig aktör eftersom den samlar kunskap och kompetens från breda delar av samhället. Alla som deltar har en ambition om att Sverige ska vara ett land där omställningen fungerar så väl som möjligt utifrån de utmaningar som vi står inför. Det visar också att den här typen av stora och ibland svåra frågor måste lösas tillsammans, säger Therese Svanström, ordförande TCO.  

Vad kan du och TCO bidra med?

TCO-förbunden samlar mer än 1,4 miljoner medlemmar. De finns i alla sektorer, i hela landet, i alla åldrar. TCO företräder deras intressen och eftersom de utgör en så stor andel av svensk arbetsmarknad vet vi också vad de behöver för att kunna bidra till en väl fungerande omställning, säger Therese Svanström.

Vad är det viktigaste arbetet att ta tag i just nu?

I ljuset av coronakrisen har möjligheterna att få kompetensutveckling eller vidareutbildning blivit än tydligare. Sverige befinner sig i en konstant förändring av arbetsmarknaden och arbetstagarnas kompetens är det som avgör hur väl vi kan lyckas – både i privat och offentlig sektor. Digitaliseringen, automatiseringen och den gröna omställningen pågår för fullt. Vår uppgift i Forum för Omställning är att se till att vi som land kan dra nytta av förändringen så mycket som möjligt, avslutar Therese Svanström.