Detta är TCO

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med över 1,2 miljoner medlemmar. Vår ordförande är Therese Svanström.

Den starkaste rösten för en bättre arbetsmarknad

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet och ge röst åt människors behov av trygghet, utveckling och välfärd. Det gör vi genom att påverka och driva opinion i frågor om framtidens arbetsliv, trygghetssystem och ekonomi.

TCO verkar både nationellt och internationellt genom att exempelvis bevaka arbetstagarnas intressen i EU-sammanhang.

För tjänstemännen som bär samhället

TCO-förbundens medlemmar är välutbildade och professionella yrkesutövare i både privat och offentlig sektor. De jobbar i landets privata tjänste- och industriföretag, kommuner, landsting, kyrka, statliga myndigheter och i den ideella sektorn. Bland yrkesgrupperna finns allt från ingenjörer, journalister och skådespelare till poliser, ekonomer och sjuksköterskor. Många av medlemmarna är ledare och chefer, och allt fler är också egenföretagare.