Historia och arkiv

TCO har en lång historia av att vara med och påverka den svenska samhällsutvecklingen. Vi har bland annat varit med och drivit igenom slopandet av sambeskattningen, införandet av LAS och MBL samt pensionsreformen 1994.

Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944, när de två centralorganisationerna DACO (De anställdas centralorganisation) och ”gamla” T.C.O. slogs ihop. Genom sammanslagningen enades förbund och föreningar inom både privat och offentlig organisation, under uppgiften att tillvarata tjänstemannagruppernas samfällda ekonomiska och sociala intressen.

Hos Tjänstemannarörelsens arkiv, TAM-Arkiv, finns en kontinuerligt uppdaterad historieskrivning om både TCO och våra medlemsförbund.

 

 

Bild på Andreas Beckert

Chef Arena för samverkan

Andreas Beckert