Therese Svanströms inledningstal TCO-kongress 2023

TCO

Blogg

2023-05-09

Här kan du läsa Therese Svanströms inledande tal på TCO:s kongress 2023.

Välkomna hit allihop till TCO:s kongress och förbundskonferens!

Det är fantastiskt härligt att stå framför er och få inleda dessa två dagar. Det är första gången sedan efter pandemin vi ses så många samtidigt! Vi har mycket att se fram emot tillsammans. Alla tolv medlemsförbund finns här i dag och tillsammans representerar vi 1,2 miljoner hårt arbetande, engagerade människor som tar ansvar och vet vad de vill.

Jag återkommer till vad det innebär lite senare.

Nu har vi två innehållsrika dagar framför oss. Vi har spännande gäster som kommer att tala här från scenen, diskussioner och seminarier som jag tror kommer att ni alla kommer att uppskatta. Dessutom, att bara få träffas och utbyta erfarenheter tror jag är väldigt behövligt just nu.

Jag vill också rikta mig särskilt till LO:s ordförande Susanna Gideonsson och till SACO:s ordförande Göran Arrius. Varmt välkomna hit. Tillsammans är vi världens starkaste fackliga rörelse.

Om en liten stund kommer Esther Lynch från Europafacket att tala här från scenen. Vi är också väldigt glada över att ha Europafackets generalsekreterare här i Sverige tillsammans med oss.

Och jag är glad över att om bara några minuter välkomna statsminister Ulf Kristersson upp på scenen.

Men de sitter redan här i publiken så jag vill därför rikta mig till Esther Lynch, a very warm welcome to TCO:s Congress. Och varmt välkommen statsminister Ulf Kristersson.

***

Men först vill jag ta tillfället i akt och säga några ord om den tid vi befinner oss i.  Och om TCO:s viktigaste frågor.

Det har gått tre och ett halvt år sedan jag valdes till ordförande och inför den här kongressen så reflekterade jag över åren som gått sedan jag valdes.

Jag slås över hur mycket som hänt, av hur mycket som hela tiden händer. Det är så sant som det är sagt, att det enda vi kan vara säkra på är att förändring kommer att ske.

Att då får vara ordförande för en centralorganisation som består av människor som är vana vid förändring.

Det både en ynnest och en stor fördel. 

***

För ges TCO:arna rätt förutsättningar så är vi alla beredda att kavla upp ärmarna och fortsätta jobba.

Men. Och det är ett stort men. Det måste finnas rätt förutsättningar.

Vi måste för det första ges möjlighet att ställa om. Då fortsätter vi att skapa samhällsnytta. Därför välkomnar vi varje satsning på fler utbildningsplatser, som exempelvis de utbildningsplatser som regeringen föreslog i vårbudgeten. Det är helt rätt väg att gå. Omställningsstudiestödet är en annan välkommen reform. Det gäller nu bara att CSN kan administrera stödet så att människor får besked. Och att intresset för omställning på så sätt tas till vara.

Det måste också finnas relevanta utbildningar med hög kvalitet, över hela landet. Och ett utbud av utbildningar som gör det möjligt att ställa om även om man har befunnit sig på arbetsmarknaden en tid.

Kompetensförsörjningen är en av de absolut största utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför. Det är inget nytt problem, men det är ett problem som blir allt större. Matchningen fungerar inte som den ska och för att det ska förändras krävs egentligen en sak. Mer utbildning.

Och det är viktigt att poängtera att kompetensutveckling för den som är anställd är centralt. Arbetsgivare ska inte kunna skjuta frågan vidare, de måste ta sitt ansvar och se till att medarbetare får den utveckling som de och arbetsplatsen behöver.

Det är nämligen det arbetslinjen handlar om.

Att kunna arbeta och göra rätt för sig, med trygghetssystem som gör omställningen möjlig och att det finns utbildningar som rustar människor för arbetsmarknaden.

Visst finns det grupper där arbetslösheten är allt för hög. Utrikes födda kvinnor är ett sådant exempel.

Men – i det sammanhanget är det viktigt att påminna om att i Sverige har utrikes födda kvinnor ungefär samma sysselsättningsgrad som inrikes födda kvinnor i EU. Och påtagligt högre grad än i länder som Italien och Grekland där kvinnor inte alls finns på arbetsmarknaden i samma utsträckning.

Det innebär inte att vi kan vara nöjda och luta oss tillbaka, men det ger ett viktigt perspektiv på frågan.

Dessutom, i sin senaste befolkningsprognos räknar SCB med att utrikes födda framöver kommer svara för huvuddelen av tillskottet till befolkningen i arbetsför ålder. Närmare 80 procent till 2035.

Vi behöver därför se utrikes födda som en tillgång, för att vi ska klara  välfärd och tillväxt både idag och imorgon.

Ytterligare en förutsättning för TCO:arnas beredskap och vilja att bidra är trygghet när livet vänder. Trygghetssystemen måste fungera även för tjänstemän.

A-kassan är en omställningsförsäkring och ska ses som det. Sjukförsäkringen ska skapa trygghet och göra att människor med rätt stöd och hjälp kan ta sig tillbaka till yrkeslivet efter sjukdom. Det gäller tjänstemän oavsett anställningsform, om de är anställda, kombinatörer eller egenföretagare.

***

Tryggheten ska finnas där under arbetslivet. Men även när arbetslivet tar slut, då i form av justa pensioner.

Jag vet att statsminister Ulf Kristerson både har stor erfarenhet och kunskap när det kommer till pensioner och är engagerad i frågan.

Och från TCO:s sida delar vi statsministerns engagemang och vi vet hur viktig frågan är för TCO-förbundens medlemmar.

Så för ett par veckor sedan samlade vi människor som på olika sätt arbetar med pensionsfrågan på nationell nivå från politiken, forskare, generaldirektörer och företrädare för organisationer eller myndigheter.

Det vi fick med oss från den dagen var dels hur många det är som är engagerade och verkligen vill bidra, att det finns ett behov av att värdera hur det nuvarande pensionssystemet fungerar och kanske framför allt att det behövs VILJA från engagerade politiker och tjänstemän att pensionsfrågan hanteras på bästa sätt – med långsiktig hållbarhet som målsättning.

Från TCO:s sida är vi övertygade om att en viktig pusselbit är att pensionsgruppen kommer i gång och börjar jobba. Hur och på vilket sätt är upp till politiken att avgöra, men vårt tydliga medskick till Statsministern är att om han tar ett initiativ i frågan så har han vårt fulla stöd och vi är beredda att bidra.

***

När jag valdes till ordförande för tre och ett halvt år sedan hade jag inte kunnat föreställa mig att det skulle vara ett krig i Europa, i vårt närområde. Men på grund av Putins regim är vi där, och har så varit sedan den 24 februari 2022. 

Det är inte långt till Kiev och livsödena går inte att värja sig emot. Även om tecknen fanns där på vad Putin planerade sedan annekteringen av Krim så var ändå den fullskaliga invasionen svår att ta in när den skedde. Den har lett till så stort lidande för så många människor. Och har påverkat hela Europa. Politiskt har Europeiska unionen enats och de transatlantiska banden stärkts, men det har också påverkat både elpriser som matpriser och att inflationen skenat.

Efter åratal av stabilitet i ekonomin har vi sedan en tid tillbaka ett helt annat läge och vi är nu inne i början av en lågkonjunktur.

Kostnaderna för vanliga hushåll har ökat snabbt. Och frågan om svensk ekonomi ökar i betydelse för många människor. Detta är en stor scenförändring. Och det påverkar givetvis även TCO:are i form av en förändrad arbetsmarknad, förändrad ekonomi. Mer osäkerhet och oro inför framtiden.

Och det verkar onekligen vara som experterna säger, det ligger svåra tider framför oss innan det blir bättre igen.

***

I denna svåra ekonomiska tid har ett nytt huvudavtal förhandlats fram och kommit på plats. Vi är fortsatt inne i en omfattande avtalsrörelse. Men parterna har tagit ett stort ansvar för att bidra till ekonomisk stabilitet.

Partsmodellen fungerade igen. Krasst uttryckt så har parterna på arbetsmarknaden tagit sitt ansvar och gjort vad man kunnat för att hejda inflationen. Nu måste politiker och riksbank göra sin del.

Balansgången är svår, men i tuffa tider är det enda rätta att skapa trygghet och att rusta människor för att kunna ställa om.

***

Jag har nämnt två viktiga förutsättningar för TCOarna att vara beredda att kavla upp ärmarna och bidra i förändring - utbildning och möjligheten att kunna ställa om samt fungerande trygghetssystem.

Jag vill avsluta med att ta upp två viktiga områden till. Nämligen ansvar och arbetsmiljö.

Jag börjar med ansvar. TCO-medlemmarna tar ansvar. Går till jobbet och får samhället att fungera. Det är verkligen så att TCO:arna är en viktig del av samhällets och demokratins ryggrad. Men, tjänstemännen måste också känna att politiken har deras rygg. Nu pratas det från politiken om utökat tjänstemannaansvar, men ett tjänstemannaansvar finns faktiskt redan idag. Frågan är vad man vill uppnå med det, vilket problem kommer man inte åt med nuvarande regelverk och vad blir konsekvenserna?

Det finns en väldigt stor yrkesstolthet och lojalitet bland tjänstemän, den behöver politiken ta vara på i stället för att skapa osäkerhet. Att tjänstemännen vill och vågar ta ansvar, det är otroligt viktigt för att hela samhället ska fungera.

Arbetsmiljö är det sista område jag vill lyfta fram som centralt för att TCO:arna ska orka kavla upp ärmarna och jobba på. Det hänger ihop med kompetensförsörjningen inte minst. Färre personer kan inte göra mer utan att hälsa och arbetsmiljö påverkas.

Redan nu är sjukskrivningstalen höga för psykisk ohälsa. Allt för många människor, framför allt kvinnor, mår inte bra på jobbet och det handlar om brister i arbetsmiljön som inte är acceptabla.

Jag vet att det finns TCO:are som nu funderar på att behöva säga upp sig för att få sommarsemester. Man hör av sig till våra medlemsförbund för att undersöka vilka rättigheter man har att vara ledig. Många drabbas av både hot om våld och våld när de gör sitt jobb.

Det är TCO-förbundens medlemmar som får ta emot frustrationen från pressade försäkringstagare när en olycka skett, som möter oroliga och stressade anhöriga på akutmottagningen eller irritationen från bankkunder när räntor stiger och amorteringarna blir svårare att betala. För att ta några exempel.

Därför är en bra arbetsmiljö, rimliga trygghetssystem som fungerar även för tjänstemannagrupper, och stöd för kompetensutveckling ch omställning grunden för framtidens hållbara arbetsliv för alla tjänstemän.

Det är detta TCO driver som centralorganisation.

Vi vet som sagt vad vi vill.

***

Vår röst är viktig och vad vi i TCO-familjen tycker spelar roll. Vi tror på utbildning, på att det ska löna sig att arbeta, både när jobbet utförs och när vi gått i pension.

Vi är engagerade människor, de som räcker upp handen och tar på sig att träna dotterns fotbollslag, eller ordna en aktivitet för klassen.

Vi tror på tryggheten på arbetsplatsen, och för den som blir sjuk eller arbetslös. Tryggheten i att kunna ställa om och göra något annat eller lära sig mer inom det område man redan jobbar.

Finns tryggheten där är vi beredda och då kan vi vara en del av den enorma kraft en omställning innebär.

Vi tror på kompromissens kraft.

Vi tror på rättvisa och demokrati.

Vi vill att samhället ska hålla ihop.

Vi är 1,2 miljoner människor som tillsammans får samhället att fungera och som vet vad vi vill.

Med de orden förklarar jag TCO:s 27:e ordinarie kongress för öppnad.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström