Therese Svanströms tal på Fackförbundets ST:s kongress

TCO

Blogg

2024-05-30

Att våga tro på framtiden, tonen i det offentliga samtalet och det självklara i att tjänstemän måste kunna verka inom sitt yrkesområde utan att bli utsatta för hot och våld, var några av sakerna som Therese Svanström talade om när hon var inbjuden till Fackförbundets ST:s kongress den 30 maj 2024.

Läs utdrag ur Therese tal nedan.

"Tack för att jag fick komma hit – till er kongress idag! TCO är tolv fackförbund i en förening som representerar 1,2 miljoner medlemmar från hela den svenska arbetsmarknaden. ST är en väldigt viktig medlem. Både i form av era yrkesprofessioner, men också som den fackliga styrka ni utgör."

"Att känna framtidstro innebär inte att blunda för de problem vi har mitt framför oss. Trots att vi nu fått en efterlängtad vår och försommar så finns det många oroande moln på himlen.
Vi lever helt enkelt i en tid av stora förändringar på flera områden. Och stora förändringar av det politiska landskapet i såväl Sverige, Europa som världen."

"Ordföranden i justitieutskottet ska inte kalla en journalist för “vidrig liten människa”.
Kandidater till Europaparlamentet ska inte kunna uttrycka att andra partier vill “byta ut befolkningen”.
Ledamöter i riksdagen ska inte förminskande uttrycka att någon “gick i blöjor” vid en speciell tidpunkt.
I en värld där demokratin är på tillbakagång måste vi hålla hårt i vår värdighet och värna det demokratiska samtalet. Jag väntar fortfarande på svar – men kommer inte ge mig. Och jag vet – att här står vi stadigt tillsammans, att vår gemensamma röst är tydlig och klar:
Vi kommer att vara en positiv kraft för förändring.
Vi kommer alltid stå på arbetstagarnas sida.
För vi vet att en fungerande demokrati alltid är värd att försvara."

Läs hela talet!

 

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström