Therese Svanströms tal på TULL-KUSTs kongress

TCO

Blogg

2023-10-24

Tullverket och Kustbevakningen har en viktig roll i arbetet mot våld och gängkriminalitet genom sitt arbete för säkra gränser och med att minska tillgången till illegala vapen och narkotika i samhället. Men då behövs tillräckliga resurser och tillräckligt många kollegor. Det var en av sakerna TCO:s ordförande tog upp när hon talade på fackförbundet TULL-KUSTs 53:e kongress.

Utdrag ur Therese Svanströms tal:

"Jag är övertygad om att politiker från höger till vänster vill lösa de stora problem som finns. Jag vet att polisen gör sitt yttersta. Men det är också så otroligt viktigt att bredda arbetet och ta in era perspektiv.

Jag tänker på det ni skrev i Svenska Dagbladet i början av oktober.

Att även om alla brottsförebyggande åtgärder som regeringen föreslår såsom straffskärpningar, satsning på skola och socialtjänst för att minska rekryteringen till gängen är viktiga. Så är det är era medlemmar som ofta står i första linjen när det handlar om att bevaka Sveriges gränser.

Det spelar roll hur många tulltjänstemän som kan bemanna tullarna Ystad, Malmö och Göteborg.

Det spelar roll hur många nya kollegor som kan rekryteras till dem som redan jobbar.

Det spelar roll hur stora eller små resurser både Kustbevakning och Tullverket får.

Era medlemmar måste får rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Det är en viktig nyckel för att vi ska kunna ta steg mot att bryta den fruktansvärda våg av dödliga skjutningar som nu sker i vårt land.

Ni måste få en rimlig chans att minska tillgången på både narkotika och illegala vapen i samhället.

Det uttrycktes så träffsäkert i artikeln:

”Ska Sverige bryta trenden, behöver dygnets alla timmar användas för att förebygga, trygga, förhindra och lindra.”

Jag ställer verkligen upp på vartenda ord. Ni måste få möjlighet att bidra till en säkrare gräns och därmed ökad säkerhet i samhället.

Regeringen behöver därför lyssna på dem som vet.

De behöver lyssna på er och på era medlemmar!"

Läs hela talet

Debattartikel av TULL-KUST i Svenska Dagbladet 9 oktober 2023: Tullen måste kunna stoppa narkotikan, skriver Johan Lindgren | SvD Debatt

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström