Therese Svanströms tal på Unionens kongress

TCO

Blogg

2023-10-12

Facklig styrka, stoltheten i att ta på sig ett förtroendeuppdrag och solidaritet med fackliga företrädare i Belarus var några av sakerna Therese Svanström tog upp under sitt tal på Unionens kongress 2023. Hon tackade också avgående ordförande Martin Linder för hans gärning och gott samarbete i TCO-styrelsen.

"För fyra år sedan satt jag därnere. Som en stolt och glad kanslichef för världens största tjänstemannaförbund. Då var nog min tanke att jag skulle sitta där nere i år igen, som en ännu gladare och stoltare kanslichef. Ibland blir det ju inte riktigt som man tänkt. Det blev så här i stället. Men en sak är säker – jag är väldigt, väldigt glad och stolt över att som TCO:s ordförande få vara med på Unionens kongress i Karlstad.

Så tack för möjligheten att komma hit och delta på er kongress!

Under veckan genomför ni demokratiarbete i praktiken, i sin finaste form vill jag nästan tillägga. Här fattar ni viktiga beslut, här debatteras förslag och åsikter vänds och vrids på."

Så inledde Therese Svanström sitt tal. Läs hela talet!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström