Europasamarbetet – grundkurs

Tack vare EU-medlemskapet kan vi som bor i Sverige lättare resa, plugga eller jobba i andra europeiska länder. M<za2en hur fungerar egentligen EU? I den här webbkursen får du grundkoll på EU:s historia, institutioner, beslutsfattande och lagstiftningsarbete.

EU-medlemskapet har gett oss starkare lagar mot diskriminering, tryggare villkor för deltidsanställda och stärkt fackligt inflytande i multinationella bolag. Medlemskapet påverkar våra lagar och därmed beslut som fattas i kommuner, regioner och i riksdagen. Därför är det viktigt förstå hur EU fungerar.

I den här självstudiewebbkursen får du grundkoll på EU och unionens historia, fördrag, institutioner och beslutsfattande.

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till de som deltar på Fackliga akademins utbildning Europasamarbetets möjligheter, men materialet är fritt och tillgängligt för alla och kan vara till nytta och glädje och för alla som vill lära sig mer om hur EU fungerar.

Upplägg

Detta är en webbkurs med självstudier – du behöver själv se till att du uppfyller målen. Kursen består av två delar: Historia & fördrag i EU samt Institutioner & beslut i EU. Vi tipsar om resurser och det finns ett kort quiz till de båda delarna.

Material för självstudier

Fackliga akademins utvalda resurser

Andra resurser

Tips för dig som även deltar på kursen Europasamarbetets möjligheter

Det är sammanhanget och uppbyggnaden som vi vill fokusera på i denna grundkurs. Vårt råd är därför att ta in de enskilda delarna så enkelt och grundläggande som möjligt, för att inte helheten ska gå förlorad. Tänk dig att du skapar ett kunskapsskelett med de viktigaste bärande benen. Ett skelett som de digitala mötena i Bryssel sedan fyller på med leder och brosk, fördjupningar och detaljer. Det går självklart också att fördjupa sig hur mycket som helst, för den som vill.

Del 1: Historia & fördrag i EU

Kunskapsmål

Efter att ha gått igenom avsnittet tror vi att du

  • vet namnen på de viktigaste fördragen
  • kan berätta om EU:s utveckling i grova drag
  • förstår mer om fördragens betydelse
  • känner till mer om maktfördelningen mellan medlemsländerna och EU.

Testa dina kunskaper

Vad hände när? Här kan du testa dina kunskaper, både före och efter att du gått igenom materialet i Historia & fördrag.

Starta quiz.

Del 2: Institutioner & beslut i EU

Kunskapsmål

Efter att ha gått igenom avsnittet tror vi att du vet

  • vilka de stora EU-institutionerna är
  • vilka deras viktigaste uppgifter är
  • vilken roll de spelar och hur de samverkar i EU:s beslutsfattande och lagstiftningsarbete
  • mer om hur Soft law och politisk påverkan styr (se särskilt boken Facket och EU – så funkar det)
  • något om Sveriges inflytande och hur vi kan påverka på hemmaplan.

 

Koncentrera dig på följande institutioner:

Testa dina kunskaper

Vilka bestämmer? Här kan du testa dina kunskaper, både före och efter att du gått igenom materialet i Institutioner & beslut.

Starta quiz.