EU och arbetsmarknaden

EU

Artikel

EU är en central del av vårt demokratiska samhällsskick, och beslut som tas på EU-nivå har stor påverkan på svensk arbetsmarknad och på människors vardag. Samarbetet ska fungera som en positiv kraft för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och vara en garant för grundläggande demokratiska värden.

TCO jobbar för ett EU som värnar fri rörlighet, trygga jobb, nationella partsmodeller och samverkan mellan arbetsmarknadens parter i ett demokratiskt, socialt och jämställt Europa.

EU-samarbetet står inför stora utmaningar. Arbetsmarknaden är i ständig förändring och ställer höga krav på både arbetstagare och företag. Arbetslösheten är hög på många håll och en strukturomvandling väntar, med arbeten som kräver annan eller högre kompetens än den som finns idag. Den globala konkurrensen är knivskarp. Samtidigt följs sociala utmaningar och ojämlikhet av nya krav på EU-reglering, vilket påverkar och utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen. 

En facklig agenda för Europa

TCO vill se ett EU som främjar trygghet och framtidstro i arbetslivet, en rättvis klimatomställning av samhället och ökad konkurrenskraft. Europa behöver investeringar i kunskap, innovation och digitalisering – men också reformer i medlemsländerna för omställning på arbetsmarknaden och ökad jämställdhet. Den inre marknaden måste fortsätta utvecklas och frihandeln få modernare spelregler som stärker arbetstagares rättigheter globalt, med en utveckling av regelverken för hållbart företagande. En grundbult i EU-samarbetet är att alla medlemsländer upprätthåller full respekt för grundläggande värden.

De fackliga utmaningarna är i mångt och mycket gemensamma, och därför behöver den europeiska fackföreningsrörelsen hålla ihop när framtidens EU ska formas. Europa behöver en positiv facklig agenda.

TCO:s viktigaste förslag för ett bättre Europa

  • En fungerande kompetensförsörjning.EU:s arbetsmarknad måste vara rustad för framtidens behov. När gamla jobb försvinner och nya jobb skapas behöver EU-länderna ha en politik som ger förutsättningar för fungerande omställningssystem. Utbildningssystemen, men även arbetsgivare och arbetstagare, måste kunna säkerställa att kompetensutveckling genomförs och kommer till användning i arbetslivet genom effektiv matchning.
  • Fri rörlighet med schyssta villkor och en god arbetsmiljö på den inre marknaden. Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är en bärande del av EU-samarbetet som bland annat ger personer möjlighet att arbeta eller studera i ett annat EU-land på lika villkor. Det bidrar till bättre förutsättningar för jobbskapande tillväxt och konkurrenskraft. TCO motverkar därför alla förslag och förändringar som syftar till att begränsa arbetstagares fria rörlighet.
  • Ökad jämställdhet för konkurrenskraftiga samhällen. Genom ökad jämställdhet och ett högre deltagande på arbetsmarknaden bland kvinnor kan både jobben, det ekonomiska välståndet och konkurrenskraften i Europa öka. Att kvinnor arbetar i lägre utsträckning än män är inte negativt bara för kvinnors ekonomi, det är även ett slöseri med kompetens på en arbetsmarknad som redan har ett stort behov av arbetskraft.
  • Stärkt social dialog och partssamverkan. Arbetsmarknadens parter bör stärkas och i högre grad involveras på ett meningsfullt sätt och ges möjlighet att påverka i frågor, såväl på EU-nivå som i medlemsländerna. Extra viktigt är detta i frågor som rör EU:s sociala pelare och påverkar i hög grad arbetstagare i hela Europa.
  • Värna och utveckla partsmodeller. TCO:s utgångspunkt är att EU:s institutioner ska respektera nationella partsmodeller, det vill säga arbetsmarknadsparternas autonomi på nationell nivå, nationella kollektivavtal samt nationella traditioner och modeller på arbetsmarknaden. EU-lagstiftning ska inte begränsa möjligheterna att reglera den inhemska arbetsmarknaden genom kollektivavtal.
  • Frihandel för hållbar utveckling. TCO anser att frihandel är centralt för ekonomiskt välstånd och global hållbar utveckling. EU:s handelspolitik ska bygga på öppenhet mot omvärlden och bidra till att stärka mänskliga och fackliga rättigheter samt till nya, trygga jobb och minskad klimatpåverkan globalt i enlighet med FN:s hållbarhetsmål. EU är världens största handelspartner och kan genom sitt agerande påverka reglerna i världshandeln.
  • Demokrati och rättsstatsprincipen. EU:s medlemsländer måste leva upp till de krav som kan ställas på en rättsstat och respektera okränkbara kärnvärden om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Här ingår exempelvis press- och yttrandefrihet, icke-diskriminering, respekt för och skydd av minoriteter, en grundläggande positiv inställning till migration liksom rätten att söka asyl.

TCO:s EU-politiska program

TCO:s EU-politiska program utgår från övergripande uppdraget att arbeta för goda villkor i arbetslivet för tjänstemännen. 

Händer som skriver på en laptop
Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch

Prenumerera på alla våra nyheter om EU

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt om EU? Lämna din mejladress här.

Vi behandlar dina kontaktuppgifter med stöd av ett berättigat intresse. Läs mer om vår hantering här.

Så här jobbar vi för att påverka i EU

Här hittar du allt vårt material om EU till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.