Fri rörlighet med schyssta villkor och god arbetsmiljö på den inre marknaden

EU, Samhällsekonomi

Artikel

Fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är en bärande del av EU-samarbetet som bland annat ger personer möjlighet att arbeta eller studera i ett annat EU-land på lika villkor. Det bidrar till bättre förutsättningar för jobbskapande tillväxt och konkurrenskraft. TCO motverkar därför alla förslag och förändringar som syftar till att begränsa arbetstagares fria rörlighet.

Svensk ekonomi är beroende av EU. Nästan 70 procent av Sveriges export av varor går till EU:s inre marknad, samtidigt som Sveriges import av varor från EU:s inre marknad uppgår till 76 procent Den inre marknaden är en bärande del av EU-samarbetet och bidrar till bättre förutsättningar för jobbskapande tillväxt och konkurrenskraft, och till att den gröna och digitala omställningen kan bli verklighet. Dessutom är Sveriges ekonomi beroende av arbetstagare från övriga EU-länder, precis som att svenska arbetstagare behöver flytta sig över gränserna för att arbeta eller gränspendla. EU-länderna bör inför kommande kriser samordna sig mer förutsägbart och säkerställa att arbetstagare inte drabbas av gränshinder eller lappverk av olika inreseregler.

Konkurrens ska ske på rättvisa villkor

För att den inre marknaden ska fungera behövs schyssta villkor på våra arbetsmarknader. Konkurrens måste ske på rättvisa villkor eftersom sund och rättvis konkurrens även gynnar näringslivet och företagen.

Regelverk måste följas

En god arbetsmiljö är inte bara en rättighet, utan leder till högre produktivitet och konkurrenskraft. Vi behöver arbeta för en bättre arbetsmiljö runt om i Europa. Arbetet måste göra det möjligt att orka, kunna och vilja jobba längre. Under sitt ordförandeskap 2023 bör Sverige verka för bättre efterlevnad av befintliga regelverk samt arbeta för minskad psykisk ohälsa och minskad stress och press i arbetslivet. Det är viktigt att de kommande förhandlingarna om ett direktiv om distansarbete och ”right to disconnect” som inleddes hösten 2022 stödjer dessa mål, samtidigt som ett kommande direktiv inte får inskränka svenska kollektivavtal.

Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch