Demokrati och rättsstatsprincipen

EU, Demokrati

Artikel

EU är ett fredsprojekt som vilar på respekt för mänskliga rättigheter och tydliga skrivningar om demokratiska principer. Men för att leva upp till och säkerställa dessa principer bör EU vässa sin politik, både inom och utanför Europa. Detta är också avgörande för att säkra medborgarnas stöd för det europeiska projektet.

EU:s medlemsländer måste leva upp till de krav som kan ställas på en rättsstat och respektera okränkbara kärnvärden om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Här ingår exempelvis press- och yttrandefrihet, icke-diskriminering, respekt för och skydd av minoriteter, en grundläggande positiv inställning till migration liksom rätten att söka asyl och ett rättvist asylförfarande.

EU måste agera tydligt för att försvara demokrati

Utvecklingen inom flera EU-länder oroar och EU måste agera tydligt för att försvara mänskliga rättigheter, demokrati samt rättsstatens principer. Inga medel från EU:s återhämtningsfond ska utbetalas till länder som bryter mot dessa principer.

Sverige ska prioritera artikel 7-förfarandet

Kriget i Ukraina och dess konsekvenser i form av till exempel stora flyktingströmmar får inte bli en ursäkt för att EU underlåter att fortsatt hålla trycket uppe på EU-länder som inte lever upp till rättsstatsprinciperna. Sverige bör ha detta som en huvudprioritering under ordförandeskapet och driva vidare det påbörjade artikel 7-förfarandet mot Polen och Ungern.

Bild på Mika Domisch

Internationell sekreterare

Mika Domisch

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström