Demokrati

Demokrati

Artikel

Tjänstemännen utgör på många sätt demokratins ryggrad. Vi ser idag hur allt fler tjänstemän utsätts för hot och våld. Det är inte bara ett arbetsmiljöproblem eller ett organisatoriskt problem, utan även ett demokratiproblem. Med huvudfokus på fackliga rättigheter, tjänstemännens yrkesutövning och yttrandefrihet arbetar TCO kontinuerligt med att värna och stärka demokratin – på hemmaplan och runtom i världen.

Den svenska demokratin är i grunden stark, men det demokratiska samhället måste ständigt värnas och dess institutioner försvaras och vidareutvecklas. TCO-förbundens medlemmar är viktiga i det arbetet. Både som yrkesutövare i samhällsviktiga yrken och som aktiva deltagare i det civila samhällets olika organisationer. Därför är det oroande att vi nu i flera av TCO-förbunden ser att medlemmarna – poliser, socialsekreterare, finansanställda, sjuksköterskor, tjänstemän på myndigheter, journalister och kulturarbetare – i sin yrkesutövning utsätts för ökat hot och våld.

Hot och våld – både arbetsmiljö- och demokratiproblem

Nästan var femte av TCO-förbundens medlemmar har utsatts för hat, hot eller våld från tredje person de senaste fem åren. Det motsvarar drygt 200 000 personer omräknat till hela tjänstemannakollektivet. Detta och mycket mer framgår av TCO:s rapport Hatad och hotad i demokratins tjänst, som utgår från en Novusundersökning gjord i april 2022.

Att många tjänstemän utsätts för hot, våld och trakasserier, eller ser nära kollegor utsättas, drabbar både dem själva och samhället. Grundläggande principer om likabehandling och rättssäkerhet som demokratin vilar på riskerar att urholkas.

TCO vill att regeringen tar fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet. Utgångspunkten ska vara allas rätt till ett arbetsliv fritt från hot och våld. 

Värna yttrandefriheten och public service oberoende

TCO:s utgångspunkt är att det krävs välinformerade och engagerade medborgare för en fungerande demokrati och att en av förutsättningarna för detta är oberoende och fria medier och en stark public service.

Vi ser också hur yttrandefriheten och pressfriheten, som är fundamentala för demokratin, är satta under press. Exempelvis vittnar många fackligt aktiva om att en tystnad breder ut sig på arbetsplatser, även i verksamheter där anställda omfattas av meddelarskyddet.

TCO arbetar för att stärka demokratin i Europa och världen

Den fackliga rörelsen är världens största sociala rörelse, och fackligt aktiva står ofta i frontlinjen i kampen för demokrati. Och trots ökande kränkningar, hot, trakasserier och våld fortsätter fackligt aktiva världen över sin kamp för rättvisa, rättigheter och demokrati. Solidaritet mellan arbetstagare världen över är det som driver TCO:s internationella engagemang. TCO:s arbete i ILO, ITUC (Världsfacket) och EFS (Europafacket) är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, och bidrar till att motverka antidemokratiska tendenser runt om i världen.

Idag ser vi också hur EU-länder som Polen och Ungern aktivt diskriminerar hbtq-personer, begränsar yttrandefriheten, underminerar demokratin och agerar i strid med rättsstatens principer. TCO arbetar aktivt för ett EU som vid varje given tidpunkt bevakar och ser till att medlemsländerna upprätthåller och efterlever grundläggande värden.

Läs mer om hur TCO arbetar internationellt och på EU-nivå

Tre förslag för att försvara demokratin mot nutidens hot

  • Stärk de offentliga tjänstemännens ställning. Tillitsdelegationens förslag om en utbildning för statstjänstemän bör genomföras. Motsvarande utbildning bör även ske för tjänstemän i kommuner och regioner.
  • Skärp reglerna mot hot och våld mot yrkesutövande. Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och den olycksorsak som ökat mest i arbetslivet de senaste 15 åren. TCO vill att svensk lag ska slå fast allas rätt till ett arbetsliv fritt från hot, våld och trakasserier och att Sverige ratificerar ILO:s konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Lagstiftningen behöver stärkas inom flera områden:
    • Arbetsmiljölagstiftningen. Det måste bli tydligare när hat, hot och trakasserier från tredje person omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, särskilt när det sker i sociala medier. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetslivet behöver uppdateras.
    • Diskrimineringslagen. Trakasserier från tredje person måste omfattas.
    • Straffrätten. Det bör betraktas som en försvårande omständighet som höjer straffvärdet om en anställd har angripits i yrkesutövningen.
  • Värna yttrandefriheten, pressfriheten och public service oberoende. Yttrandefriheten och pressfriheten måste skyddas mot både ingrepp från staten och hot från privatpersoner. Public service-mediernas oberoende måste värnas i grundlagen för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende journalistik.
Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan

Prenumerera på alla våra nyheter om demokrati

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt om demokrati? Då kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Du väljer själv vilka ämnen du vill få till din inkorg. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev. 

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar

Mer om demokrati

Här hittar du allt vårt material om demokrati, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.