Hatad och hotad i demokratins tjänst

Demokrati, Valet 2022

Rapport

2022-07-04

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Linda Orrvik specialistsjuksköterska på ambulansen Stockholm

Linda Orrvik, specialistsjuksköterska på ambulansen i Stockholm är en av de som är intervjuade om hot och våld på jobbet. 

 

Hat, hot, våld och trakasserier förekommer inom de flesta branscher och yrken inom såväl privat som offentlig sektor. Om hot, våld och trakasserier tillåts breda ut sig kan det riskera att skada människors tillit till rättssamhället och till våra demokratiska institutioner. Det finns också en bred uppslutning kring att otillåten påverkan på tjänstemän är ett hot mot demokratin.

En lagstiftning måste till stånd

Resultaten som redovisas i rapporten är oroväckande. För att få en ändring till stånd behövs lagstiftningsåtgärder och andra insatser på flera olika områden. Det handlar om en översyn av exempelvis arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning och straffrättslig lagstiftning, tillsammans med frågor om bland annat resursfördelning till statlig och kommunal verksamhet, arbetsgivaransvar och kompetensutveckling. Det krävs ett stort och samlat politiskt krafttag. TCO uppmanar därför regeringen att ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Möt också tjänstemännen som utsätts för hoten i intervjuer i rapporten. Vi träffar Viktoriya Levin, socialsekreterare, Patrik Danielsson, polis och skyddsombud samt Linda Orrvik, specialistsjuksköterska på ambulansen. 

Läs hela rapporten Hatad och hotad i demokratins tjänst

Var femte har utsatts för hat, hot och våld på jobbet

Vanligaste är det för personer som jobbar inom offentlig sektor och kvinnor är mer drabbade

Bild på Lise Donovan

Jurist

Lise Donovan