TCO: Grundlagsfäst public service

Demokrati

Pressmeddelande

2024-05-16

I tisdags presenterades public service-utredningen för kulturminister Parisa Liljestrand. TCO ser med oro på att den innehåller förslag som inte har brett stöd i riksdagen och innebär ett stort sparkrav för public service.

– När fabricerade nyheter och nättroll får allt större utrymme måste demokratin förstärkas – inte försvagas. Public service ska inte monteras ned utan skyddas genom att grundlagsfästa den, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Problematisk att riksdagspartierna inte kunnat enas

TCO ser med stor oro på att man i utredningen inte lyckats lägga fram ett utredningsförslag som en bred majoritet i riksdagen kan stå bakom. I Sverige har vi en tradition av att viktiga mediepolitiska förändringar kräver en stor och bred majoritet i riksdagen. Om vi går ifrån den principen är det mycket problematiskt.
TCO:s utgångspunkt är att det krävs välinformerade och engagerade medborgare för en inkluderande och fungerande demokrati och att en av förutsättningarna för detta är oberoende och fria medier och en stark public service.

Ur ett demokratiperspektiv är det centralt att oberoende aktörer kan granska olika maktsfärer i samhället, inte minst den politiska. Tillgång till nyheter och information som är opartisk ger bättre förutsättningar att bedöma trovärdigheten i uppgifter i andra digitala flöden och i sociala medier och kan motverka grundlösa konspirationsteorier och våldsamma upplopp grundade på fejkade nyheter och falsk information som vi har sett på andra ställen i världen.

En bred public service som, utöver nyhetsbevakning och granskning, även skildrar verkligheten i alla delar av landet och för olika grupper i samhället bidrar till en ökad förståelse för varandra och ett mer inkluderande samhälle. Ett mångsidigt utbud är även viktigt för att public service ska vara en angelägenhet för hela befolkningen.

Fria och självständiga nyhetsorgan har därför en viktig roll i en demokrati. För att minska risken för politisk styrning måste mediernas oberoende värnas.

Förslaget innebär ett långsiktigt sparande för public service-företagen

För att public service-företagen ska kunna fortsätta vara centrala aktörer som upprätthåller viktiga demokratiska värden krävs det ett fortsatt brett public serviceuppdrag och goda och stabila finansiella förutsättningar att kunna göra kvalitativ journalistik.

Uppräkningen av finansieringen av public service-företagen och dess verksamhet har under den nuvarande tillståndsperioden legat fast på två procent. Utredningen föreslår nu att uppräkningen i början av nästa tillståndsperiod ska vara tre procent och sedan trappas ner för att i slutet av perioden ligga på en procent.

Det innebär ett långsiktigt sparpaket för public service-företagen, vilket TCO ser som mycket oroande. När demokratin och yttrandefriheten är utsatta för hot ska de stärkas, inte försvagas. Public service har en mycket viktig roll i detta sammanhang och därför måste vi värna både det breda uppdraget och en god och stabil långsiktig finansiering.

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher