TCO:s EU-politiska program

Arbetsmarknad, EU

Rapport

2021-06-15

TCO:s EU-politiska uppdrag är att påverka Europeiska unionen inom TCO:s kärnområden samt där EU:s regler och politik berör medlemsförbundens medlemmar. Detta utgår från det övergripande uppdraget att arbeta för goda villkor i arbetslivet för tjänstemännen. TCO:s EU-politiska program ska ses som ett principdokument som utgör grunden för TCO:s ställningstaganden i olika EU-relaterade sakfrågor.

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström