Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Artikel

Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Digitalisering och teknisk utveckling skapar många nya jobb, men innebär även att en del jobb försvinner. Sverige har också en hög långtidsarbetslöshet, samtidigt som det finns en brist på arbetskraft i flera yrken. TCO arbetar för att fler ska komma i arbete och att arbetslösa ska få rätt jobb, snarare än vilket jobb som helst.

För att arbetsmarknaden ska skapa tillväxt och välfärd i Sverige så behövs det rätt förutsättningar. En arbetsmarknad som präglas av både flexibilitet och trygghet förutsätter såväl utvecklade välfärdssystem som ansvarstagande parter. Det handlar bland annat om en väl fungerande A-kassa och sjukförsäkring, samt goda möjligheter att ställa om när nya jobb skapas och gamla försvinner.  

Långtidsarbetslösheten är en av de största utmaningarna på arbetsmarknaden och antalet långtidsarbetslösa medlemmar i TCO-förbundens a-kassor är fortsatt högt. Längre arbetslöshetsperioder försvårar möjligheterna att komma i arbete bland annat genom förlorad kompetens och missad kompetensutveckling, men också genom förlust av nätverk och kontakter. En hög långtidsarbetslöshet kan i sin tur även leda till brist på arbetskraft. Bland de yrken som organiseras av TCO:s-förbund är det idag brist på exempelvis ingenjörer, IT-specialister, sjuksköterskor och poliser, men även på många andra kvalificerade tjänstemän i privat eller offentlig sektor.

Med fler i arbete och en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden förbättras företags konkurrenskraft, tillväxten ökar och välfärden stärks. Därför är det viktigt att sätta in åtgärder som både minskar arbetslösheten och bristen på arbetskraft, där människor anställs till rätt jobb – inte bara till ett jobb.

TCO:s viktigaste förslag för en bättre arbetsmarknad

För TCO är det centralt att åtgärder för en bättre arbetsmarknad måste baseras på beprövade metoder med bevisad effekt. Forskningen visar att fungerande åtgärder för att få fler i arbete exempelvis är insatser som utbildning, subventionerade anställningar och stöd från arbetsförmedlare. Generellt behövs det mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. TCO vill bland annat se följande:

  • Håll fortsatt ihop arbetsmarknadspolitiken på nationell nivå. Staten ska ha det primära ansvaret. Det är viktigt för ett sammanhållet och likvärdigt genomförande av politiken över hela landet. Däremot måste det finnas möjligheter att göra lokala och regionala satsningar.
  • Utöka Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa arbetslösa till reguljär utbildning inom såväl komvux, yrkesvux och yrkeshögskola som högskola.
  • Öka antalet som deltar i arbetsmarknadsutbildning och fokusera utbildningarna ytterligare mot yrken och kompetenser där det är brist på arbetskraft.
En kvinna står upp och leder ett möte för fyra andra personer som sitter runt ett kontorsbord

TCO:s arbetsmarknads-politiska program

Ska vi klara av en arbetsmarknad i förändring så måste även arbetsmarknadspolitiken förnyas. I vårt arbetsmarknadspolitiska program beskriver vi i vilken riktning politiken måste gå.

EU och arbetsmarknaden

Beslut som tas på EU-nivå har stor påverkan på svensk arbetsmarknad och på människors vardag. TCO verkar därför för ett EU som värnar fri rörlighet, trygga jobb, nationella partsmodeller och den sociala dialogen i ett demokratiskt och jämställt Europa.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson

Prenumerera på alla våra arbetsmarknadsnyheter  

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt om arbetsmarknaden? Då kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Du väljer själv vilka ämnen du vill få till din inkorg. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev. 

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar

Mer om arbetsmarknad

Här hittar du allt vårt material om arbetsmarknad, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.