Omställning

Omställning

Artikel

Historiskt har vi utbildat oss i tidiga år för en karriär riktad mot en viss del av arbetsmarknaden. Dagens och morgondagens arbetsmarknad kräver en större ombytlighet och ett mer cirkulärt förhållningssätt till utbildning. Vi behöver vara beredda på att använda vår kunskap i flera olika sammanhang, och återvända till skolbänken för kompetensutveckling och vidareutbildning en eller flera gånger under ett arbetsliv. TCO anser att det innebär möjligheter för både arbetsgivare och arbetstagare – men också att det kräver en anpassad politik för omställning och utbildning.

I början av 2022 togs viktiga steg mot införandet av ett omställningsstudiestöd, som tar sin utgångspunkt i partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. Omställningsstudiestödet, som för de flesta motsvarar 80% av lönen för upp till 44 veckors heltidsstudier, kommer att ge yrkesverksamma möjlighet att bredda sin kompetens eller ställa om till ett nytt yrke.  Omställningsstudiet blir en lösning på det absolut största hindret som har funnits för vidareutbildning – studiefinansiering mitt i livet.

TCO har i en SCB-undersökning från hösten 2020 visat att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och vidareutbildning bland yrkesverksamma tjänstemän. Rapporten Vidareutbildning, varför och för vad? visar att 4 av 10 tjänstemän anser att de behöver vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete. Knappt 7 av 10 tjänstemän säger att deras privatekonomi inte klarar av att de studerar och över hälften – 55 procent – säger sig inte kunna eller vilja ta studielån för vidareutbildning.

Ett annat hinder för vidareutbildning är utbildningsutbudet: närmare hälften av de tjänstemän som anser sig behöva vidareutbildning anser att utbudet av korta och mer flexibla kurser är för litet.

Omställningsstudiestödet är en central pusselbit i omställningen, men räcker inte som insats om det inte följs av anpassningar av utbildningsutbudet. För att omställningsstudiestödet ska bli den stora trygghets- och frihetsreform som är tänkt krävs att det finns relevanta och ändamålsenliga utbildningar att söka för yrkesverksamma. Det gäller såväl på universitet och högskolor, som yrkeshögskolor och andra vuxenutbildningar.

TCO:s viktigaste förslag för omställning i arbetslivet

  • Mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken. När det handlar om omställning och kompetensförsörjning förenas arbetsmarknads- och utbildningspolitik vilket inte bara kräver samverkan mellan olika departement utan också ändamålsenliga samverkansstrukturer. TCO vill se en arbetsmarknadspolitik som möjliggör kompetensutveckling under hela arbetslivet och som i större omfattning inbegriper utbildning på olika nivåer.

  • Ge högskolan och yrkeshögskolan i uppdrag att utveckla sitt utbildningsutbud för yrkesverksamma. TCO har i många år lyft behovet av ett omställningsuppdrag för högskolan och yrkeshögskolan. Det blir givetvis än viktigare i samband med det nya omställningsstudiestödet, som kommer att öka efterfrågan på vidareutbildning. Omställningsuppdraget behöver inte nödvändigtvis se likadant ut för alla lärosäten.

  • Skapa en hållbar finansieringsmodell för att erbjuda högre utbildning via lärcentra. TCO har i en rapport visat lärcentras viktiga roll för att tillgängliggöra högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter. Tillgång till högre utbildning i hela landet motverkar inte bara social snedrekrytering, det är också betydelsefullt för den regionala kompetensförsörjningen – inte minst när det gäller omställning och vidareutbildning. TCO vill se en hållbar finansieringsmodell för lärcentra samt tydliga incitament för lärosäten att förlägga utbildningsplatser och kurser på lärcentra i hela landet.

 

I detta webbinarium presenterar vi TCO:s nya rapport - Vidareutbildning, varför och för vad? Rapporten handlar om tjänstemäns utbildningsbehov på en arbetsmarknad i förändring.

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander

Prenumerera på alla våra nyheter om omställning 

Vill du få ett mejl samma dag som vi publicerar något nytt om omställning? Då kan du anmäla dig till vår prenumerationstjänst. Du väljer själv vilka ämnen du vill få till din inkorg. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev. 

Två kvinnor och en man sitter i en soffa med datorer i knät och samtalar och arbetetar

Mer om omställning

Här hittar du allt vårt material om omställning, till exempel pressmeddelanden, rapporter och blogginlägg. Använd filtreringen för att hitta det du söker.

Filtrera

Sökresultat

Inga träffar

Det finns tyvärr inget innehåll som motsvarar din sökning. Testa att byta sökord eller filtrering.