16-punktsprogram för åtgärder mot långtidsarbetslösheten

Arbetsmarknad

Rapport

2021-07-08

TCO, LO och Saco kom överens om följande 16-punktsprogram med åtgärder mot långtidsarbetslösheten som skickades in till regeringen inför budgetpropositionen för 2022.

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson