Europasamarbetets möjligheter: facket och EU-valet

Europaparlamentsvalet är den 9 juni. Det är ett viktigt val. I Europaparlamentet fattas beslut som ofta berör svensk arbetsmarknad. I utbildningen Europasamarbetets möjligheter: facket och EU-valet får du följa valet från ett fackligt perspektiv, både i Bryssel och på hemmaplan. Med studiebesök, diskussioner och gemensamt lärande bygger utbildningen kunskap om vem som gör vad och hur facken kan och är med och påverkar i frågor på EU-nivå. Valet till Europaparlamentet står givetvis i fokus i 2024 års upplaga av utbildningen.

Ansök genom att fylla i följande länk:

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDUid5s-QgRpMYSpd4mgqR8fnzl5ttVD04hHUIAHgyH_H7582s4di50pW6tOxlheFEGfbgG&ln=swe

För att söka behöver du ha ditt förbunds godkännande. Om du är förtroendevald är det av utbildningsansvarig eller motsvarande. Om du är förtroendevald är det din chef som godkänner ansökan.

Begränsat antal platser. Löpande antagning. Sista ansökningsdag 29 februari 2024.

Europasamarbetets möjligheter: facket och EU-valet är en utbildning för dig som bättre vill förstå hur Europasamarbetet fungerar, vilken roll EU-institutionerna har och vad som står på spel i valet till Europaparlamentet. Tillsammans med ministerrådet stiftar Europaparlamentet lagar som har stor betydelse för livs- och arbetsvillkor i Sverige och andra länder i EU.  

Med kriget i Ukraina påminns vi om Europas genom tiderna blodiga historia och att fred inte kan tas för givet. EU började som ett fredsprojekt och har sedan dess utvecklats till så mycket mer. I dessa tider är unionens betydelse viktigare än någonsin och att EU håller ihop och håller fast vid grundläggande värden om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är centralt. EU är också ett ekonomiskt och politiskt samarbete i vilket Sverige deltar. Att ekonomisk utveckling går hand i hand med schysta arbetsvillkor är förutsättningar inte minst för en rättvis klimatomställning. 

Under utbildningen lär vi oss mer om beslutsprocesserna och vem som gör vad, samtidigt som vi undersöker kopplingarna mellan beslut fattade på EU-nivå och svenska arbets- och livsförhållanden och fackens viktiga roll. Steget från Bryssel till hemmaplan är mindre än man kan tro. Du kommer att få uppleva en studieresa till Bryssel där vi träffar Europaparlamentariker, tjänstemän på EU-institutioner, fackliga företrädare med flera. 

Programmet görs i nära samarbete med våra kollegor på LO:s, TCO:s och Saco:s fackliga Brysselkontor, som vi också besöker. 

 

Målgrupp 

Europasamarbetets möjligheter: facket och EU-valet är öppen för både förtroendevalda och förbundsanställda inom TCO-förbunden. Du som är intresserad av och bättre vill förstå vårt medlemskap i EU, vem som gör vad och hur facken kan vara med och påverka är välkommen att söka. Internationell arbetslivserfarenhet är inget krav. De allra flesta av studiebesöken genomförs på svenska.

Mål

Efter genomgången utbildning förväntas deltagarna:

 • bättre förstå Europasamarbetets och Europaparlamentets roll, samt vad som står på spel i valet. 
 • bättre förstå beslutsprocesserna på EU-nivå och hur dessa beslut kan påverka arbets- och livsvillkor i Sverige
 • kunna ge exempel på hur facket kan vara med och påverka, både i Bryssel och på hemmaplan.

Upplägg och datum

Denna utbildning består av fyra delar. 

 • Del 1: Introduktion (ca 8-13 timmar beroende på din ambitionsnivå)
  Måndag 11 mars 2024 kl. 14:00-17:00 via Zoom.
  Vi börjar med att träffas i det digitala rummet via Zoom för en introduktion av utbildningen och deltagare (3 timmar).
  Under perioden 12 mars - 2 april genomför vi en digital studiecirkel (ca 5-10 timmar) för grundläggande kunskaper om EU:s centrala institutioner och särskilt om Europaparlamentet. Boken Facket och EU – så funkar det ingår och skickas till alla deltagare.  
 • Del 2: Studieresa till Bryssel (fyra dagar).
  Måndag 8 april - torsdag 11 april 2024. 
  Väl förberedda reser till Bryssel och besöker bland annat några av EU-institutionerna, träffar europaparlamentariker, tjänstemän och fackliga företrädare. Vi besöker också LO:s, TCO:s och Saco:s Brysselkontor.  
 • Del 3: Välkommen till verkligheten (ca 4-8 timmar beroende på din ambitionsnivå)
  12 april - 2 juni. Genomförande av ett miniprojekt kopplat till Europaparlamentsvalet med egen reflektionsuppgift. Laddas upp innan valet på vår plattform och delas med de andra deltagarna.
 • Del 4: Eftervalssnack  (3 timmar)
  11 juni 2024 kl. 9:00-12:00. Vi träffas i det digitala rummet via Zoom för eftervalssnack och uppföljning av miniprojektet. 
   

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 10 000 SEK exkl moms per person. I deltagaravgiften ingår utbildning, litteratur, hotell och frukost i Bryssel, samt en lunch i Bryssel. Ditt förbund eller arbetsgivare står för deltagaravgiften samt därtill kostnader för resa till och från Bryssel, eventuell förlorad arbetsinkomst samt eventuella övriga ersättningar.   

Ytterligare information

Ytterligare information om utbildningen lämnas av Ronny Tedestedt.

 

 

Bild på Ronny Tedestedt

Utbildningsansvarig, Fackliga akademin

Ronny Tedestedt