14 månader är inte en evighet, Pehrson

A-kassa

Debattartikel

2024-02-16

Att antalet arbetslösa är fler än lediga jobb stämmer. Men det går inte att plocka en människa från arbetslöshetsstatistiken och föra in hen på en arbetsplats, skriver Therese Svanström i en Replik i Expressen.

Arbetsmarknadsministerns absolut första mening håller vi med om. Det är också bra att regeringen aviserat att ersättningen kommer att baseras på inkomst i stället för arbetad tid. En viktig förändring som kommer att innebära fler förenklingar av arbetslöshetsförsäkringen. Johan Pehrson skriver också att i dag kan man få ersättning på upp till 1 000 kronor om dagen i en evighet. Så kan vi inte ha det.

Vi måste väl ändå hoppas att en evighet är längre än 14 månader? Man kan tycka det är en lång tid, men det är viktigt att poängtera att det är så lång tid en arbetslös människa kan få den ersättningen.

Och givetvis inte utan motprestation i att söka lediga jobb.

Förenklat sätt

Efter 14 månader går man som arbetslös över i aktivitetsersättning, och då måste man delta i program som gör att man kommer närmare arbetsmarknaden. Men, vi får inte glömma hur situationen på svensk arbetsmarknad ser ut.

Vi skulle vilja beskriva den på två sätt:

Vi har kompetensbrist

Vi har stora matchningsproblem

Att antalet arbetslösa är fler än lediga jobb stämmer, men det går alltså inte att plocka en människa från arbetslöshetsstatistiken och föra in hen på en arbetsplats. Det är ett förenklat sätt att se på de utmaningar vi har och fungerar varken för den arbetslöse eller för arbetsgivaren.

A-kassa löser inte allt

Tre fjärdedelar av dem som i dag är inskrivna på Arbetsförmedlingen tillhör grupper som bedöms ha särskilt svårt att få arbete. Det innebär att det behövs mer insatser för att de ska komma ut på arbetsmarknaden, till exempel i form av utbildning. Rätt person måste så att säga vara på rätt plats för att handen ska passa i handsken.

Vi menar att regeringen borde ägna sig åt riktig arbetsmarknadspolitik, inte påstå att allt detta löser sig med en förändrad a-kassa. En riktig arbetsmarknadspolitiken måste innehålla mer riktade utbildningsinsatser kopplade till språk för dem som står längst från arbetsmarknaden. Politiken måste bli mer aktiv och individuellt anpassad för att ge resultat.

Dagens låga nivåer av Arbetsförmedlingens yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildning behöver också öka för att fler arbetslösa ska kunna ta de lediga jobb som finns. Mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken är vägen framåt, inte att hävda att a-kassan är mer generös än vad den verkligen är.

Therese Svanström, ordförande för TCO

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström