StartFakta och politikA-kassa

A-kassan är fortfarande...

A-kassan är fortfarande statens kassako

A-kassa

Blogg

2019-04-04

Överfinansieringen av a-kassan uppgick till 20 miljarder kronor 2018. Den är fortfarande en viktig kassako för staten.

Varje år vid den här tiden brukar jag redovisa hur det ser ut med a-kassans finansiering. Under de senaste elva åren har a-kassesystemet fungerat som statens kassako. Statsmakten har aldrig tagit in mindre än åtta miljarder mer än man betalat ut, undantaget år 2009. Förra året uppgick överskottet till drygt tjugo miljarder.

Tabell som visar a-kassans överfinansiering 2007-2018 i miljarder kronor.

A-kassan finansieras så här; statsmakten tar dels in en arbetsgivaravgift (arbetsmarknadsavgiften) och dels betalar a-kassorna en finansieringsavgift som ytterst kommer från a-kassemedlemmarnas individuella avgift. Med dessa intäkter ska staten finansiera arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, statlig lönegaranti och pensionsavsättningar för dessa utbetalningar.

Tanken var god när den här modellen för arbetslöshetens finansiering presenterades i mitten på 1990-talet. Men efterhand har politiken perverterat systemet genom klåfingrighet. De cirka 166 miljarder kronor som  a-kassan har gått i överskott med under perioden 2007 till 2018, har gått rakt in i statskassan att användas för andra ändamål.

Arbetsmarknadsavgiften glider allt längre bort från att vara den försäkringsavgift som den en gång var tänkt som. Det är inte hållbart i längden. Den kommande skattereformen måste ha den här frågan på agendan.

Texten är skriven av Mats Essemyr, tidigare utredare på TCO