StartFakta och politikA-kassa

Förbättrade förutsättningar...

Förbättrade förutsättningar för egenföretagaren under krisen

A-kassa

Blogg

2020-11-11

Regeringen meddelade nyligen att flera av de generella krisstöden för företag förlängs. Många av TCO-förbundens medlemmar är egenföretagare och det är glädjande att de förändrade a-kasseregler för företagare förlängs under 2021.

Under pandemin har det funnits en bred samsyn från både fackets och arbetsgivarnas håll om att stora akuta åtgärder måste till vad gäller arbetsmarknaden. Omfattande åtgärder har genomförts för att mildra Coronakrisens påverkan på arbetsmarknaden. Fokus för både politiken och arbetsmarknadens parter har varit att säkra företags fortlevnad och att människors ekonomiska trygghet ska säkras.

En av de allra viktigaste åtgärderna för TCO  har varit justering av a-kassan. Före höjningen var genomsnittsersättningen 53 procent av tidigare lön för tjänstemän, med den tillfälliga höjningen är det 69–70 procent. Det är bra att politiken insåg att nivåerna inte erbjuder den trygghet som gör att man klarar av hus och hem.  Det stöd som nu förlängs vad gäller a-kassa gäller för egenföretagare och innebär vissa lättnader som:

  • Ökade möjligheter för att lägga företaget vilande och samtidigt få a-kassa.
  • Möjlighet för arbetslösa företagare att fortfarande upprätthålla viss kund- och leverantörskontrakt för att snabbt kunna starta igen efter krisen.

Dessa lättnader gynnar inte bara den enskilde ensamföretagaren utan det är utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv mer lönsamt med företagare som snabbt kan starta igång sin verksamhet igen när ekonomin öppnar upp.

I a-kasseutredningen med förslag på ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen som lämnades i juni 2020 finns förslag om att utöka möjligheten för företagare att vilandeförklara sitt företag för att kunna få a-kassa till att detta ska vara möjligt en gång vart tredje år, istället för att som enligt nuvarande lagstiftning en gång vart femte år. TCO hade dock gärna sett ännu generösare möjligheter till vilandeförklaring, läs mer i TCO:s remissvar.

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart