Regeringens avtrappning i a-kassan minskar inte arbetslösheten

A-kassa

Nyhet

2024-04-08

Regeringen har beslutat om en proposition för reformer av a-kassan. Bland annat föreslås en avtrappning av a-kassan efter 100 dagar.

- Regeringens förslag om avtrappning i a-kassan kommer inte att minska arbetslösheten. Det är som att försöka hamra i en spik med en såg. Det är inte rätt verktyg, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

För den som förlorar jobbet ska a-kassan garantera en trygghet så att personen kan ägna sin fulla kraft åt att hitta ett nytt jobb. En brantare avtrappning i a-kassan riskerar att bara försämra ekonomin för den arbetslöse och tvinga individen att ta första bästa jobb, i stället för ett jobb som matchar en persons kvalifikationer och kompetens. Då blir inte nyttan störst för individen och samhället.

Den enskilde arbetssökandes familjesituation och lokala förhållanden kan också mycket väl väga tyngre än ekonomiska drivkrafter i a-kassan när en arbetssökande bestämmer sig för vilka arbeten som ska sökas och var familjen ska bosätta sig.

Höjt tak i a-kassan

Det är välkommet att regeringen föreslår en höjning av taket i a-kassan, med dessvärre räcker det inte.

För att a-kassan ska ge en tillräcklig trygghet vid arbetslöshet bör den ersätta 80 procent av lönen för den som förlorar jobbet. Men eftersom taket i a-kassan inte följer löneutvecklingen urholkas ersättningen för varje år som går. Därför behöver taket i a-kassan höjas och indexeras för att följa löneutvecklingen.

Inkomstbaserad a-kassa

Regeringens förslag innebär att a-kassan ska göras om och baseras på inkomster. Det har flera fördelar som till exempel en snabbare och enklare hantering.

Det är också bra att en uttalad ambition från regeringen är att fler ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen. Men då måste villkoren för att kunna få a-kassa anpassas så att fler, till exempel atypiskt anställda och många kulturarbetare, får tillgång till a-kassan. 

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström