Arbetsrätt, arbetsmiljö och partssystemet

Arbetsmarknad, EU

Blogg

2020-06-04

Den här veckan har varit intensiv och fylld av arbete med grundläggande, fackliga frågor. En sak som coronapandemin fört med sig är att de här frågorna diskuteras och debatteras mycket mer – både på nätet och i media. Det är positivt och hoppingivande.

En inte lika hoppingivande sak är LAS-utredningen som överlämnade sina förslag till regeringen i måndags. Precis som vi befarat innebär det stora förändringar till det sämre för alla arbetstagare. Om förslagen genomförs skulle det kraftigt snedvrida balansen på arbetsmarknaden. Utöver det ser jag att det finns tre huvudsakliga invändningar.

  • Otryggheten skulle öka på arbetsmarknaden, med godtyckliga uppsägningar och ett försämrat arbetsmiljöarbete.

  • Det skapas inte fler jobb för att det blir lättare att göra sig av med folk. Vi får inte fler poliser, sjuksköterskor, ingenjörer – ja listan kan göras lång.

  • Den obalans som uppstår riskerar hela vår partsmodell som har tjänat oss väl.

Igår var det också debatt i riksdagen om regionala skyddsombud. Regeringens förslag om att utöka tillträdesrätten för dem fick inte stöd i kammaren. Det tycker jag är beklagligt eftersom det skulle ha inneburit att även de arbetsplatser där det inte finns facklig närvaro eller skyddsombud kunde ha fått stöd för att skapa en god arbetsmiljö. Det blev också tydligt under debatten att det finns stora kunskapsluckor hos våra folkvalda i hur systemet med regionala skyddsombud faktiskt fungerar. TCO har gjort en hel del insatser i den frågan under våren, men det kvarstår en del arbete. Utifrån riksdagens beslut igår kommer verksamheten att utvärderas och vi kommer att bidra med vår kunskap och våra ingångar i det arbete.

Igår vid lunchtid presenterade också EU-kommissionen nästa steg i arbetet med minimilönefrågan. Tanken på ett direktiv lever kvar och det är ett stort problem. Vårt arbete med att freda vår partsmodell, samtidigt som vi kan bidra till att arbetstagare i andra länder får det bättre, fortsätter. Frågan är på inget sätt avgjord.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström