Ökade avstånd till följd av nedlagda Arbetsförmedlingskontor

Arbetsmarknad

Pressmeddelande

2019-05-06

Arbetsförmedlingen står inför stora och snabba nedskärningar. Över hälften av alla Arbetsförmedlingskontor kommer att läggas ned och på övriga kontor väntar stora personalnedskärningar.

Enligt nya beräkningar från TCO kommer detta få stora konsekvenser för de arbetssökande som får längre resväg till ett kontor. I många län handlar det om flertalet mil. I Åsele måste de arbetssökande åka drygt 10 mil enkelväg till Umeå. Dessutom kan arbetsbelastningen öka för de arbetsförmedlare som kan få ansvara för de arbetssökande som inte längre har ett kontor att besöka i sin egen stad. För exempelvis arbetsförmedlarna som jobbar på kontoren i Borås, Lidköping och Skövde rör det sig om cirka 4 500 personer som inte längre har ett kontor i sin egen stad.

- Nu hotas en av grundbultarna i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Förändringarna får uppenbara konsekvenser för enskilda människor liksom för arbetsmarknaden som helhet. Det här kommer i förlängningen påverka förmågan till omställning, säger Eva Nordmark, ordförande TCO.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har tidigare konstaterat att fysiska möten har positiv effekt på de jobbsökandes chanser att komma i arbete. Detta gäller inte minst för de långtidsarbetslösa som i många län får betydligt längre resväg till ett kontor för chans till ett fysiskt möte. Enligt IFAU kan man inte veta om digitala kontakter ger samma möjlighet.

- Det här kommer avsevärt försvåra chanserna för de människor som står längst från arbetsmarknaden att de facto komma i arbete. Att skära ner på möjligheterna till fysiska möten, som har påvisad positiv effekt, är inte klok politik, säger Mats Essemyr, utredningschef på TCO.