Överträdelser granskades på internationella arbetskonferensen

Arbetsmarknad

Nyhet

2021-07-01

Under ett par veckor har tusentals deltagare samlats digitalt för att delta i ILO:s världskonferens (ILC). Diskussionerna har hettat till vid ett par tillfällen och anmälda överträdelser har granskats.

ILC är ett årligt evenemang där normalt cirka 5 000 personer, från 187 medlemsländer, brukar mötas i Geneve för att diskutera olika arbetslivsfrågor. Men i år arrangerades konferensen digitalt, på grund av coronapandemin. Men trots det nya formatet för konferensen var det dagordningarna fullmatade av viktiga punkter.

Förutom de officiella delarna med ständigt pågående tal i plenum av delegater från alla världens hörn så pågick alltid  flera parallella kommittéer. Årets teman var covid-19, socialförsäkringssystem, livslångt lärande och ett jämlikt arbetsliv. Av praktiska skäl kommer de två sistnämnda kommittéerna att genomföra sitt arbete under hösten.

Den femte och permanenta kommittén är den så kallade tillämpningskommittén. Där granskas medlemsländernas efterlevnad av de ILO-konventioner som de åtagit sig att följa. Där deltog bland andra Lise Donovan, jurist på TCO.

Under årets konferens har 19 länders överträdelser som anmälts granskats, bland annat Rumänien, Zimbabwe och Hongkong. De senaste 17 åren har Belarus varit föremål för prövning i ILO:s tillämpningskommitté 13 gånger, så även i år.

– ILO har dessutom använt sig av sitt skarpaste vapen, att skicka en Commission of inquiry. Inga märkbara förbättringar har dock skett, snarare tvärtom, säger Lise Donovan om utvecklingen i Belarus.

Situationen i Colombia var också uppe på agendan. Det är ett land som i fackliga sammanhang utmärker sig genom att vara extremt farligt. Colombia har åtagit sig att skydda fackliga företrädare i landet, men det är något de inte har lyckats med.

– Sedan 2001 har 800 gärningsmän dömts för mord på fackligt aktiva och då ska man veta att man har en mycket låg uppklarningsprocent i Colombia. Mellan 2016 och augusti 2019 registrerades anti-fackliga våldsamheter vid 907 tillfällen, 101 gånger slutade det med att någon dödades. Men 87 procent av fallen är ännu inte utredda och därför har ingen ställts till svars för dessa brott.

Vad är det viktigaste du tar med dig från årets konferens?

– Årets konferens var som alltid en mycket intressant och givande tillställning. Några negativa saker som tyvärr stack ut under årets konferens var ifrågasättandet av själva ILO-granskningen. En sådan sak var att fler diktaturstater än vanligt gjorde inlägg till förmån för varandra, till exempel gjorde Kina för första gången ett flertal inlägg vid denna konferens. Ett ofta förekommande argument var ett avfärdande ILO:s granskning av kränkningar av fackliga rättigheter utifrån att de utgör interna politiska angelägenheter.

En annan sak som utmärkte sig var att arbetsgivargruppen ifrågasatte legitimiteten hos den snart hundraåriga expertkommittén som består av 20 välrenommerade jurister. Expertkommittén har en viktig roll i att bereda alla anmälningsärenden och uttala sig rättsligt till exempel om strejkrätten och rätten att förhandla kollektivt.

– För oss som sett att ILO faktiskt gör skillnad, särskilt för facken och de fackligt aktiva i de mest utsatta länderna, är det sorgligt att höra denna medvetna smutskastning av ILO:s institutioner.