TCO:s remissvar på delbetänkandet Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Remissvar

2023-11-16

TCO har därför välkomnat delbetänkandet från utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Ökad jämställdhet och mångfald berikar arbetslivet och är nödvändigt för ett framgångsrikt samhälle. TCO anser att merparten av utredningens förslag går i rätt riktning och är positiv till den ambitionsförhöjning som föreslås.

TCO har skickat in ett yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet om delbetänkandet Etablering för fler
– jämställda möjligheter till integration.

Läs hela remissvaret

Bild på Håkan  Gustavsson

Utredare: arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Håkan Gustavsson

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell