TCO:s remissyttrande över betänkandet Översyn av entreprenörsansvaret

Arbetsmarknad

Remissvar

2024-02-02

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Översyn av entreprenörsansvaret, SOU 2023:26. TCO lämnar kommentarer och synpunkter på de förslag eller konsekvenser av förslaget som är av särskilt intresse för TCO.

En grundförutsättning i en anställning är att lön utgår för utfört arbete. Åtgärder som syftar till att komma till rätta med arbetslivskriminalitet, där arbetsgivare utnyttjar arbetstagare utan avsikt att utbetala lön, välkomnas därför av TCO.

TCO har svårt att bedöma i vilken utsträckning entreprenörsansvarslagen eventuellt haft betydelse för vissa av TCO-förbundens medlemsgrupper. Enligt utredningen verkar dock lagen ha haft en viss preventiv effekt generellt inom bygg- och anläggningsbranschen, och TCO kan inte utesluta att en sådan preventiv effekt inträtt även för vissa av TCO-förbundens medlemmar.

Läs hela remissvaret här

Bild på Magnus Lundberg

Jurist

Magnus Lundberg