Äntligen släpps restriktionerna – nu kan vi åter igen träffas på kontoren!

Blogg

2021-08-18

Idag är en dag som jag tror att de flesta av oss har längtat efter i över ett och ett halvt års tid. Flertalet av de restriktioner som vi levt med och anpassat oss till tas bort. Vi kan gå ut och äta med hela tjocka släkten, det blir möjligt att gå på välbesökta idrottsevenemang och kulturaktiviteter. Och för de grupper i samhället som arbetat på distans, där många är tjänstemän, blir det nu möjligt att återvända till kontoren. Som jag har längtat efter den här dagen!

Distansarbete och konsekvenserna av det ur både ett arbetslivsperspektiv och livspusselperspektiv har varit något som vi i TCO arbetat med intensivt under året. Det finns både förtjänster och fallgropar med ett arbetsliv som inte är bundet till den fysiska arbetsplatsen på samma sätt som det var tidigare. Vår utgångspunkt är att den här distansarbetesrevolutionen måste användas till att förbättra arbetslivet. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det inom TCO-familjen finns många yrkesgrupper som inte kunnat jobba på distans. Det är också en viktig fråga att följa framöver.

Personligen vill jag verkligen slå ett slag för mötet mellan människor. En del arbetsuppgifter går att utföra vid en dator med internetuppkoppling nästintill var som helst i världen. Men det finns uppgifter som blir bäst när vi får träffas. Fysiska möten är ofta en förutsättning för att kunna komma fram till de där riktigt bra, kreativa idéerna som för en verksamhet framåt genom att man tillsammans kan tänka i nya banor. För mig är det viktigt att vi inte tappar det perspektivet.

När samhället nu öppnar upp är det lätt att känna stor glädje och lättnad. Samtidigt finns det människor som känner oro. Det är inte så konstigt. Pandemin är global och den pågår fortfarande. I Sverige har vi kommit långt i vaccinationstäckningen men det ser olika ut i olika delar av världen, inklusive i Europa. Jag hoppas att de länder som kommit långt nu agerar solidariskt och ser till att bidra till att få stopp på pandemin globalt.

Och du, har du frågor, funderingar eller känner oro kring din återgång till jobbet och vad som händer på din arbetsplats? Glöm inte att det finns fackliga representanter och arbetmiljö- eller skyddsombud i din närhet som du kan prata med och få stöd av.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström