Arbetsmiljö i rymden. Vilka lärdomar kan vi ta ner på jorden?

Arbetsmiljö, Almedalen

Event

2024-05-27

Arbetsmiljö i rymden. Vilka lärdomar kan vi ta ner på jorden?

Datum: 2024-06-26

Tid: 12:00 PM

Plats: TCO-landet i Almedalen eller tco.se

Hur är det att arbeta i en så extrem arbetsmiljö som en rymdstation utgör? Och vad kan vi lära oss från arbete i rymden för att skapa en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser? Astronauten Marcus Wandt tar med oss på en resa upp i rymden och tillbaka.

Marcus Wandt blev i år tredje svensk i rymden då han reste till den internationella rymdstationen för att bland annat göra experiment i tyngdlöshet. Hur är det att arbeta i en så extrem arbetsmiljö som en rymdstation utgör? Och vad kan vi lära oss från rymden för att skapa en bättre arbetsmiljö på våra arbetsplatser på jorden?

Under detta seminarium får vi följa med Marcus ut i rymden och lära oss mer om de forskningsprojekt Marcus deltar i som syftar till att förbättra arbetsmiljön. I projektet har forskarna bland annat tittat på hur rymdmiljön påverkar stress, kognitiv prestanda, hjärnaktivitet, ergonomi och rörelser.

Under seminariets andra del tar vi hjälp av en expertpanel och fokuserar vi på vilka lärdomar och slutsatser vi kan dra av de experiment som Marcus deltagit i. Kan resultaten användas för att förbättra arbetsmiljön på såväl extrema som mer ordinära miljöer på jorden? Vilka skillnader och likheter finns? Vi berör frågor som säkerhetskultur, krisberedskap, samarbetsklimat och arbetsorganisation.

Medverkande

Marcus Wandt, astronaut, Rymdstyrelsen

Therese Svanström, ordförande TCO

Jonas Björck, generaldirektör Forte

Marianne Törner, tidigare forskningsledare inom området Säkerhet, organisation och ledarskap, Göteborgs universitet

Moderator: Sofia Johansson, Rymdstyrelsen

Foto: Copyright: SpaceX/Axiom, bilden är något beskuren

Bild på Sofia Brändström

Kommunikationsstrateg

Sofia Brändström