Inbjudan till regeringen för brådskande möte om EU-direktiv om minimilöner

Arbetsrätt, EU

Nyhet

2020-12-22

Arbetsmarknadens parter är helt eniga om att minimilönedirektivet utgör ett allvarligt hot mot vår svenska kollektivavtalsmodell. Regeringens agerande i frågan har inte varit tillräckligt kraftfullt så i ett öppet brev till statsministern och arbetsmarknadsministern framför man nu sina förväntningar.

Vi, arbetsmarknadens parter, vill med detta brev bjuda in statsminister Stefan Löfven och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till brådskande överläggningar om regeringens strategi för att stoppa EU-kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga löner i EU (minimilönedirektivet). 

Vi parter är helt eniga om att minimilönedirektivet utgör ett allvarligt hot mot vår svenska kollektivavtalsmodell, såväl mot dess grunder som mot lönebildningen i sig.

Tisdagen den 15 december fann också en enig riksdag att direktivförslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Riksdagen konstaterade även att EU inte har befogenhet att lagstifta på området.

Det är därför vi med stor oro ser att regeringen inte agerar kraftfullt mot förslaget utan snarare med försiktighet och passivitet. Vi konstaterar att regeringen nu måste följa riksdagens linje och analys. Regeringen behöver bedriva ett mycket mer aktivt påverkansarbete mot andra medlemsländers regeringar och parlament i detta skede av subsidiaritetsprövningar och inledande rådsdiskussioner. 

Regeringen behöver också framföra parternas analyser till rådet och dess rättstjänst på samma sätt som den danska regeringen gjort som ett resultat av sitt nära samarbete med de danska parterna.

Det här är en avgörande strid för den svenska modellen och vi måste agera beslutsamt på alla nivåer och i alla kontakter. Vi menar att det krävs en väsentligt tydligare och hårdare linje mot EU-kommissionen och en aktiv plan för att påverka medlemsstaternas regeringar och parlament. 

Vi förväntar oss att regeringen leder detta arbete på ett målmedvetet sätt och använder alla till buds stående medel, politiska och rättsliga, för att stoppa EU:s minimilönedirektiv.

Therese Svanström, ordförande TCO

Susanna Gideonsson, ordförande LO

Göran Arrius, ordförande Saco                                          

Gunnar Holmgren, generaldirektör Arbetsgivarverket

Anders Knape, ordförande SKR

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv