StartFakta och politikArbetsrätt

LAS-utredningen borde...

LAS-utredningen borde aldrig tillsatts

Arbetsrätt

Nyhet

2020-05-26

På måndag 1 juni kommer LAS-utredningen att presentera sina förslag. TCO har redan från börjat varit tydliga med att utredningen aldrig borde ha tillsatts. Anställningsskyddet finns på dagordning av politiska skäl, inte på grund av att det skulle finnas något väldokumenterat behov av att förändra turordningsreglerna. Det är viktigt att komma ihåg.

Att man valt att utreda Lagen om anställningsskydd, LAS, beror på en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna. Det är en av punkterna i det så kallade Januariavtalet. På måndag 1 juni presenteras det förslag som utredningen kommit fram till. 

Anställningstrygghet viktigt skydd

Anställningsskyddet fyller flera viktiga funktioner. Kravet på saklig grund för uppsägning till exempel skyddar den anställe från godtyckligt agerande från arbetsgivarens sida. Att man inte kan bli uppsagd utan anledning gör att arbetstagare vågar stå på sig och till exempel påpeka brister i arbetsmiljön. Turordningsreglerna har en särskild roll i detta sammanhang då de ska förhindra att arbetsbristuppsägningar inte ska missbrukas för att säga upp personer som man vill bli av med av personliga skäl för vilket det finns ett annat regelverk.

Anställningsskyddet innebär också att arbetsgivarnas hellre investerar i den befintliga personalen med till exempel kompetensutbildning i stället för att byta ut mot ny arbetskraft. Det gör också att arbetstagare också lär sig saker som är viktiga för den arbetsplats de är på, även om de inte är så viktiga för arbetsmarknaden i stort. 

Justeringar ska skötas av parterna

Som med alla regelverk finns det givetvis saker som fungerar bra och sådant som fungerar mindre bra och det gäller såklart även LAS. Men de justeringar som eventuellt behövs är det bäst att låta arbetsmarknadens parter sköta i förhandlingar. På så vis kan man hitta branschvisa lösningar som är anpassade till verkligheten på arbetsplatserna.

I Sverige fyller anställningsskyddslagen i allmänhet och turordningsreglerna i synnerhet även den funktionen att viktiga avtal har byggts på dem. De framgångsrika omställningsavtalen som ger arbetstagarna ekonomisk trygghet och hjälp att hitta ett nytt jobb vid neddragningar och omorganisationer är det tydligaste exemplet.

För många av TCO-förbundens medlemsgrupper är det dessa avtal som gör att man klarar privatekonomin och kan få hjälp att hitta ett nytt jobb. Politiska ingrepp i anställningsskyddet kan få mycket mer långtgående konsekvenser än vad många uppfattar eftersom de även skulle påverka förhandlingar om kollektivavtal.

Omställningsavtal är viktiga för TCO:arna

De framgångsrika omställningsavtalen som ger arbetstagarna ekonomisk trygghet och hjälp att hitta ett nytt jobb vid neddragningar och omorganisationer är det tydligaste exemplet. Dessa är särskilt viktiga för många av TCO-förbundens medlemsgrupper vilka annars skulle få en låg andel av sin ersättning och få vänta länge på hjälp från Arbetsförmedlingen om de blir arbetslösa.

Coronapandemin och den nedgång på arbetsmarknaden som denna lett till har skapat ett mycket osäkert läge på arbetsmarknaden. Då är det inte läge för politikerna att förändra de grundläggande spelreglerna.