TCO kommenterar frågan om anställningsskyddet i framtiden

Arbetsrätt

Pressmeddelande

2020-10-01

TCO ser fortsatt allvarligt på statlig inblandning i frågor som arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att sköta. Det är endast genom kollektivavtal som långsiktigt hållbara lösningar kan nås. Därför är TCO:s uppfattning fortfarande att regeringen inte kan gå vidare med LAS-utredningens förslag.

– Frågor om anställningsskyddet för arbetstagare måste vara en fråga som parterna på arbetsmarknaden kommer överens om genom kollektivavtal, precis som det är idag. Det är det enda långsiktigt hållbara alternativet, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Den så kallade LAS-utredningens förslag presenterades tidigare i våras. Regeringen har remitterat förslagen och TCO är en av remissinstanserna.

– I samband med att utredningens förslag presenterades riktade vi stark kritik mot förslagen, inte minst eftersom de allvarligt skulle rubba balansen på arbetsmarknaden till arbetstagarnas nackdel. Den kritiken kommer vi också att framföra i vårt remissvar. Frågan är inte avgjord, säger Therese Svanström.