TCO:s remissvar på Delegationen mot arbetslivskriminalitets delbetänkande SOU 2024:14

Arbetsrätt

Remissvar

2024-06-20

TCO är positiva till flera av delegationens bedömningar om behovet av samverkan mot arbetslivskriminalitet och utvecklingen av densamma inom flera områden, regeringens styrning av samverkan, samt att de samverkande myndigheterna mer självständigt kan utveckla sitt arbete.

Sammanfattning av TCO:s synpunkter

Samtidigt ser TCO att det finns ett stort behov av mer resurser till myndighetssamarbetet mot arbetslivskriminalitet – ett problem som på sikt riskerar att bli systemhotande.

TCO ser även ett stort behov av bättre samverkan med arbetsmarknadens parter och förslag som stärker förutsättningarna för partssamarbetet och använder dess styrkor.

Vi vill understryka behovet av att stärka utnyttjade arbetstagares position och möjligheter att hävda lön och villkor, samt åtgärder för att hjälpa offer för arbetslivskriminalitet och ge dem incitament att uppmärksamma missförhållanden.

TCO är positiva till delegationens förslag till tipsfunktion och ser flera fördelar med en sådan även om förväntningarna på tipsportalen inte ska skruvas upp för högt.

 

Läs hela remissvaret.

Bild på Joakim Lindström

Utredare: a-kassa, arbetskraftsinvandring och digitalisering

Joakim Lindström

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström