Tummen ned för EU:s lagförslag om minimilöner

Arbetsrätt, EU

Pressmeddelande

2020-10-28

EU-kommissionen presenterade idag ett direktivförslag om minimilöner. Förslaget är inte lika långtgående som befarats, men bedömningen är fortfarande att det nya förslaget riskerar att allvarligt skada partsmodellen om det genomförs. TCO uppmanar Sveriges regering att agera kraftfullt i EU för att förhindra lagförslaget.

– Det är en stor besvikelse att kommissionen nu går fram med ett lagstiftningsförslag om minimilöner. Det är ett område där EU uttryckligen saknar befogenheter. Om EU tillåts börja lägga sig i lönebildning kan det få långtgående konsekvenser inte bara för vår arbetsmarknadsmodell. TCO förutsätter att regeringen ger den här frågan högsta prioritet i sitt EU-arbete, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

EU-kommissionen menar att de har skapat undantagsregler som ska skydda de nordiska arbetsmarknadsmodellerna. TCO bedömer att det nya lagförslaget inte kan garantera det.

– TCO har tillsammans med de andra svenska centralorganisationerna haft flera möten med EU-kommissionen under det gångna året. Vi har framfört våra farhågor och vår kritik. Vårt påverkansarbete har lett till att man nu gjort ett allvarligt menat försök att skapa undantag för Sverige och andra länder som inte har lagstadgade minimilöner. Vår analys av förslaget är att man inte lyckats med detta. Flera allvarliga farhågor kvarstår, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.