Gör public service skyddat i grundlag

Demokrati

Debattartikel

2022-09-03

När fake news och nättroll får allt större utrymme måste demokratin förstärkas – inte försvagas. Public service ska inte monteras ned utan skyddas genom att grundlagsfästa den, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström som svar på Aron Flams debattartikel på expressen.se

När demokratin och yttrandefriheten är utsatt för hot ska de stärkas, inte försvagas, skriver Therese Svanström på expressen.se i ett svar till Aron Flam.

 

Aron Flam har i en debattartikel den 24 augusti ställt kostnaderna för public service mot vad man i stället hade kunnat göra för detta belopp. Artikeln vittnar inte bara om en starkt populistisk argumentation utan också om en bristande förståelse för grunderna för en stark och väl fungerande demokrati och riskerna om dess olika beståndsdelar börjar monteras ned.

Demokrati ingen självklarhet

Demokrati är ingen självklarhet och trots att den svenska demokratin firat 100 år är hotet mot den större än på länge. Systemen för yttrandefriheten både i vår omvärld och i Sverige utmanas, inte minst av nya former för spridning, där till exempel nättroll, trollfabriker och fake news vinner mark via sociala medier.

Det kan leda till manipulation av fakta och nyheter, skapa falska opinioner och dessutom skrämma journalister och andra opinionsbildare till tystnad eller självcensur. Detta kan i sin tur skapa en hatkultur som sprider sig snabbt mot enskilda personer. Det är tyvärr redan idag allt för vanligt med hat och hot mot både förtroendevalda och tjänstemän. TCO har nyligen presenterat en rapport som visar att var femte tjänsteman utsatts för hat, hot och våld i sitt arbete.

En fungerande demokrati är beroende av public service

Demokratin måste försvaras och återvinnas varje dag. TCO:s utgångspunkt är att det krävs välinformerade och engagerade medborgare för en fungerande demokrati och att en av förutsättningarna för detta är oberoende och fria medier och en stark public service.

Ur ett demokratiperspektiv är det centralt att oberoende aktörer kan granska olika maktsfärer i samhället, inte minst den politiska. Tillgång till nyheter och information som är opartisk ger bättre förutsättningar att bedöma trovärdigheten i uppgifter i andra digitala flöden och i sociala medier och kan motverka grundlösa konspirationsteorier och våldsamma upplopp grundade på fake news som vi har sett på andra ställen i världen. Fria och självständiga nyhetsorgan har därför en viktig roll i en demokrati. För att minska risken för politisk styrning måste mediernas oberoende värnas. Det är inte minst viktigt under ett valår och en valrörelse som vi nu är på upploppet av.
Tanken med public service är att alla medborgare som lever i en demokrati ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom olika områden. Verksamheten ska, och bedrivs också, självständigt såväl i förhållande till staten som till olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Grundlagsskydda public service

När demokratin och yttrandefriheten är utsatt för hot ska de stärkas, inte försvagas. Att som Aron Flam föreslår skära ned på public service är helt fel väg att gå. TCO anser tvärtom att ett kraftfullt och symboliskt sätt att stärka public service är att grundlagsfästa den. Ett grundlagsskydd skulle fungera som ett värn mot odemokratiska krafter och hantera utmaningen med alltmer utbredd fake news-problematik

Läs debattartikeln på expressen.se

Försvara demokratin mot nutidens hot

TCO vill skydda yttrandefriheten och pressfriheten mot ingrepp från staten och hot från privatpersoner.

Kvinna sitter uppkrupen i en soffa och använder Ipad.
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström