Politiker, dags att visa lite hyfs mot varandra

Demokrati

Debattartikel

2024-05-15

Therese Svanström: Gränsen är passerad.

Förändringen har skett gradvis, men tonen i det offentliga samtalet är i dag under all kritik. I dag går det mesta att säga och skriva, inte minst i sociala medier, som är långt i från hövligt eller ens värdigt ett humant och tolerant samhälle.

Sökandet efter klickvänliga citat har gått för långt och vi har inte bara nått gränsen, vi har gått över den. Detta måste förändras, det förväntar vi oss av de förtroendevalda att både inse och agera på.

Vår starka uppmaning och rekommendation är därför att riksdagen gör sin del för att hövligheten ska komma tillbaka i det offentliga samtalet. Och det nu.

Hur det låter i debatten mellan politiker, vad ledande företrädare skriver i kommentarsfält och hur övertramp bemöts spelar roll. Det förflyttar gränser för hur vi bemöter varandra även i anda delar av samhället. Det påverkar samtalen på arbetsplatser och det påverkar vad barn säger till varandra på skolgårdar.

Om en partiledare uttrycker hotfullt att det är dags att ”noga kartlägga vilka som ytterst bär ansvaret/…/för att på allvar utkräva ansvar …” när det kommer till invandringspolitiken.

Om nedsättande kommentarer så som att säga att någon ”förmodligen fortfarande gick i blöjor” vid en viss tidpunkt eller insinuera att någon har alkoholproblem genom att ställa frågan ”Varför tror du hon är orolig över att vinflaskan stiger i pris?” i åsiktsskillnader kring höjd alkoholskatt.

Och om en ordförande i justitieutskottet kan kalla en journalist för en ”vidrig lite människa”, utan att något av dessa sätt att formulera sig leder till konsekvenser - hur ska vi då kunna sätta gränser för vad vi accepterar vid köksborden och på fikarasten?

Hat och hot är ett kraftigt ökande problem

TCO:s 1,2 miljoner förbundsmedlemmar märker dagligen hur samtalstonen förflyttats i sina yrken och att det får förödande konsekvenser när de utövar sina yrken.

Vi vet genom en rad undersökningar att för många journalister, poliser, socialarbetare och vårdpersonal är hat och hot ett kraftigt ökande problem i vardagen.

Journalisters mailboxar svämmar över av hat, klimatjournalister utsätts för fysiskt våld, socialsekreterare måste sudda sina spår på digitala plattformar för att minska risken att hittas och utsättas för hot från klienter. Poliser anmäler inte längre hot för att det blivit en del av deras vardag.

När vi, som tror på alla människors lika rätt och värde, uttrycker värdet av invandrare i vårt land eller vikten av jämställdhet så leder det så gott som alltid i mängder av nedlåtande kommentarer och till och dödshot. Det är en arbetsmiljö som påverkar våra möjligheter att göra jobbet så som vi skulle vilja.

Att uttrycka sig olämpligt måste få konsekvenser

TCO samlar också över 80 000 förtroendevalda. Vars frivilliga insats bygger den fackliga verksamheten precis som frivilliga insatser bygger politiska partier och många andra organisationer i civilsamhället.

Det är människor som vill bidra till ett bättre Sverige men som också utsätts för hot och hat. Vilket givetvis dämpar engagemanget och viljan att leda andra.

Det räcker därför inte med vårdad klädsel och kavaj i Sveriges riksdag. Med ett förtroendeuppdrag som folkvald kommer också ett ansvar för hur man uttrycker sig om meningsmotståndare, liksom om sina medmänniskor i stort.

Det måste få konsekvenser att uttrycka sig på olämpliga sätt, exempelvis som Rickard Jomshof gjorde. Eller när andra politiska företrädare kliver över gränser på liknande sätt. Riksdagens talman, gruppledare, partiledare måste säga stopp och ta avstånd. Ett stort ansvar vilar på den som stillatigande låter detta fortgå med tystnad som verktyg.

Om ingenting görs så riskerar vi den tillit till varandra, till yrkesprofessionella, till myndighetsutövare till politiken som varit unikt för Sverige och byggt vårt land starkt. Det riskerar också viljan att jobba i yrken som är extra utsatt och viljan att ta på sig förtroendeuppdrag. Även politiska sådana. 

Vi måste värna takt och ton, helt enkelt vara mer hövliga mot varandra. Det vinner vi alla på i längden, och riksdagens politiker måste föregå med gott exempel. Mindre än så är inte uppgiften.


Therese Svanström, ordförande TCO

 

Läs artikeln i Aftonbladet

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström